BETON Magazine

Betongranulaten

Bij de papieren versie van BETON 259 kon u een verkorte versie van dit artikel lezen. De volledige versie vindt u hieronder. Recyclage is één van de pijlers van circulair...

Onrechtstreekse opleg van breedplaten

Raadpleeg dit artikel in .pdf Als een breedplaat niet rechtstreeks op het theoretische steunpunt rust of wanneer de voorgeschreven minimale opleglengte van de breedplaat niet gerespecteerd kan worden, spreekt men...