Dien je project in en win 100m² waterdoorlatende bestra-tingsmaterialen

Met de campagne ‘Operatie Perforatie’ willen Infopunt Publieke Ruimte, Aquafin, Natuurpunt en Febestral gemeentebesturen, scholen en verenigingen in Vlaanderen aanmoedigen om ondoorlatende verhardingen zoveel mogelijk infiltrerend te maken, om zo het regenwater beter in de bodem te laten dringen.

De leden van FEBESTRAL stellen 10 x 100m² ter beschikking om de omvorming van een gesloten naar een waterdoorlatend oppervlak mogelijk te maken.

Projecten kunnen tot eind oktober 2018 worden ingediend via de website www.operatieperforatie.be.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het Congres Publieke Ruimte op 12 maart 2019 in het ICC te Gent.