Drainerende en infiltrerende straatkolken in Wenduine

We weten intussen dat het nodig is om hemelwater ter plaatse te houden. Toch is ook verharding soms onontbeerlijk voor een goede inrichting van onze ruimte. Bij de heraanleg van de Ringlaan in Wenduine werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van drainerende en infiltrerende straatkolken.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *