Bart Tommelein: “Er wacht Vlaanderen nog een grote inhaalbeweging op vlak van duurzaam en energetisch bouwen.”

Uittredend Vlaams Energieminister Tommelein (Open Vld) sprak tijdens de uitreiking van de FEBE awards in Oostende, waar hij de nieuwe burgemeester wordt. “Hoe kijkt de Vlaamse regering naar de bouwsector ? Wat heeft de Vlaamse overheid de betonsector te bieden? En wat verwachten of verlan-gen wij misschien van ú?” Dat waren Tommeleins vragen voor het publiek. Hierna een korte versie van zijn toespraak.

De uitdagingen voor de bouwsector in Vlaanderen zijn en blijven groot. Zelfs met het toekomstige Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – verkeerdelijk ‘betonstop’ genoemd – zal er voor de bouw- en betonsector altijd veel werk op de plank blijven. Het is niet omdat de Vlaamse overheid de open ruimte meer wil valideren tegen 2040, dat uw orderboekje leeg zal geraken. Wel integendeel. Er wacht Vlaan-deren nog een enorme inhaalbeweging op het gebied van duurzaam en energetisch bouwen.

Daarom hebben we met de Vlaamse regering, en meer dan 30 stakeholders uit de bouwsector het Renovatiepact 2050 afgesloten. Tegen 2050 willen wij dat alle bestaande gebouwen in Vlaanderen even energiezuinig zijn als de energetisch performante nieuwbouw vandaag. Om dat te bereiken hebben we de renovatiepremies in het leven geroepen en fiscale voordelen uitgewerkt.”

Maar er zijn ook een pak huizen in Vlaanderen waar dat allemaal niet meer voor van toepassing is. Huizen die zo instabiel, vochtig en verouderd zijn dat renoveren ofwel zeer veel werk vraagt ofwel fi-nancieel onverantwoord is. Huizen waar beter een vervangbouw zou komen.”

Ook vandaag worden al een deel van die huizen gesloopt. Het aantal woongebouwen waarvoor een sloopvergunning werd toegekend, is de voorbije 10 jaar gestegen van 4.500 woongebouwen in 2006 tot 5.800 in 2016. Op een totaal van meer dan 2,1 miljoen eengezinswoningen en 115.000 appartements-gebouwen gaat het jaarlijks nog altijd maar om een aandeel van ongeveer 0,3 procent van het totale residentiële woningbestand.

De Vlaamse overheid wil dat versnellen en daarom hebben wij de sloop- en vervangbouwpremie in het leven geroepen. Het gaat om een premie van 7.500 euro. Ze is bestemd voor natuurlijke personen, dus niet voor bedrijven. En ze geldt niet in steden, want daar kunnen woningeigenaars aanspraak maken op de 6 procent BTW-regel.”

Binnen de hele energieomslag, en eigenlijk binnen het hele bedrijfsleven, is ‘innovatie’ een code-woord. Op de korte tijd dat ik Vlaams minister van Energie ben, heb ik al enorme evoluties gezien in de toepassingen rond hernieuwbare energie. Onze regio is binnen Europa een voorloper in nieuwe ontwik-kelingen. Ook in beton. Ons eigenste Herman Teirlinck-gebouw, dat ruim een jaar geleden geopend werd en de BEN-norm haalt, maakt gebruik van betonkernactivering. Als Vlaamse overheid steunen wij zulke ontwikkelingen volop.”

En wij steunen ook verschillende onderzoekscentra rond nieuwe technologieën: GreenBridge in Oost-ende, GreenVille in Houthalen, EnergyVille in Genk, enzovoort. Daarnaast steunt Vlaanderen specifiek de maakindustrie via Flanders Make. Want een stevige industriële nijverheid blijft een belangrijke basis voor tewerkstelling in en economische groei van een regio.”