Bart Tommelein: “Er wacht Vlaanderen nog een grote inhaalbeweging op vlak van duurzaam en energetisch bouwen.”