Dry Port de megasite van logistiek dienstverlener H.Essers in Genk

Wie kent de trucks van logistiek dienstverlener H.Essers niet, met hun rode opleggers en HE-logo? Het Limburgse bedrijf, opgericht in 1928 door Henri Essers, is toonaangevend in Europa op het vlak van transport en logistiek. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening staat centraal bij het bedrijf dat zich sterk specialiseerde in de logistiek voor de internationale chemische en de farmaceutische sector. Daarnaast is het overigens ook marktleider in de Belgische bouwlogistiek, met een specifiek dienstenaanbod en apart wagenpark gericht op bouw- en nutsbedrijven. De afgelopen jaren kende H.Essers een stevige uitbreiding, te danken aan de autonome groei en strategische overnames. Die groei leidt tot een nood aan meer ruimte. Een nood die de komende jaren gelenigd wordt op de oude Fordterreinen in Genk, waar nieuwe industriële gebouwen in prefabbeton worden opgetrokken.

Dry Port Genk wordt gerealiseerd op een terrein met een oppervlakte van 23 hectare. Uiteindelijk zal er 160.000 m² aan hoogwaardige opslagruimte beschikbaar zijn. “We hadden nood aan ruimte om te kunnen uitbreiden binnen onze specialisatie”, zegt Bob Van Steenweghen, Corporate Affairs manager bij H.Essers. Hij bedoelt daarmee activiteiten gelinkt aan de chemie industrie. Daarvoor zijn warehouses nodig die voldoen aan de bijzonder strenge normen van Seveso (zie kader), waardoor veiligheid een buitengewoon belangrijk aandachtspunt is.

Dat merk je ook op technisch vlak. De hele site wordt ‘ingekuipt’ en de riolering wordt zo geconcipieerd dat deze bij een incident onmiddellijk kan losgekoppeld worden van de publieke riolering en er van “spillage” geen sprake kan zijn.

De site in Genk is voor een logistiek dienstverlener ideaal. Er was niet enkel substantieel veel ruimte om te bouwen, de ruimte laat ook toe om logistieke activiteiten voor de chemische sector te ontwikkelen. Het terrein is boven­dien ‘trimodaal’ ontsloten: goederen kun­nen via de weg, het kanaal of per spoor op de site geraken. Bob Van Steenweghen: “Genk is bovendien een Europese hotspot: het is een ideale locatie voor een filevrije en multimodale inlandse hubfunctie tussen de haven van Antwerpen en het Europese hinterland. Genk is de gateway van en naar Europa”.

Leven na Ford

Toen eind december 2014 de laatste Mondeo van de band rolde, waren er ongeveer 6.000 arbeiders en bedienden aan de slag, verdeeld over Ford en zijn toeleveranciers. Dat er zo snel na de sluiting nieuwe, toekomstgericht activiteiten op de site worden ontwikkeld die leiden tot een duurzame jobcreatie, vindt Bob Van Steenweghen een huzarenstuk. De eerste twee hallen van Dry Port Genk, goed voor 30.000m², zijn operationeel sinds begin 2019. Een 50-tal mensen is er reeds aan de slag, dit jaar worden er dat 80. Op termijn zal de megasite 160.000m² groot zijn en zal H.Essers er meer dan 420 mensen tewerkstellen. Het bedrijf versterkt daarmee zijn positie als grootste privé-werkgever van de regio.

Brandveilig prefabbeton

De keuze voor prefab beton lag voor de hand, om meer dan een reden. Er is op de eerste plaats de snelheid van uit­voering. “Onze klanten wilden snel geholpen worden”, zegt Bob Van Steenweghen. Met prefab beton is een snelle oplevering realistisch. Het gebruik van modern prefab beton zorgt er ook voor dat er in dit project overspanningen van 36 tot 42 meter gereali­seerd konden worden zoals dat het geval is bij de “shipvloer”. Door grote overspanningen te gebruiken zijn er veel minder (hinderende) dragende kolommen. Niet onbelangrijk voor een industrieel gebouw.

Brandveiligheid was een tweede doorslaggevend element bij de keuze voor prefab beton. Het brandgedrag daarvan staat namelijk niet ter discussie. Zowel de verzekeraar als de brandweer verkozen een betonnen structuur boven een staalconstructie. De thermische inertie en de goede thermische isolerende eigenschappen van het beton komen hier optimaal tot hun recht. Er worden elementen aangewend met een REI van 1, 2 en zelfs 4 uur.

Omdat er in de gebouwen van Dry Port goederen worden behandeld die tot verschillende goederenklassen behoren, wordt er bovendien gebruik gemaakt van verschillende soorten van sprinklers. “In de laad- en loszone willen we zowel corrosieve als licht ontvlambare goederen samen kunnen manipuleren en dat vraagt om een combinatie van sprinklersystemen” weet Bob Van Steenweghen. Daar werd gekozen voor een combinatie van een CMDA (Control Mode Density Area) sprinkler systeem met een lichtschuim sprinkler systeem. Voor de (licht) ontvlambare goederen wordt er gewerkt met compartimenten met een oppervlakte van 1.800 m² met schuimsprinkling. In geval van een incident kunnen die op minder dan 3 minuten volledig met schuim worden gevuld.

Lichtschuimsystemen worden overigens steeds vaker toegepast in logistieke centra. Schuim heeft in de eerste plaats een afkoelende werking doordat het voor een groot deel (95%) uit water bestaat. Maar het schuim sluit ook de brandbare gassen af van de lucht en heeft daardoor een verstikkende werking. De aanwezige luchtbelletjes in het schuim zijn onvoldoende om de verbranding te onderhouden. Schuim kan ook aangewend worden om vloeistofbranden te blussen. Lichtschuim­systemen hebben relatief weinig bluswater nodig waardoor de milieu impact minimaal is.

Willy Naessens Industriebouw

Voor de realisatie van dit project doet H.Essers beroep op de know-how van FEBE-lid Willy Naessens Industriebouw. Beiden werken nu ruim zes jaar samen en de teams spelen goed op elkaar in. “De relatie is bijzonder aangenaam en Willy Naessens Industriebouw kent en begrijpt onze noden” zegt Bob Van Steenweghen. “Dat Willy Naessens Industriebouw zowel de productie van de geprefabriceerde betonnen elementen als de plaatsing ervan voor zijn rekening neemt, is een extra troef.”

Maikel Renette, Technisch commercieel afgevaardigde bij Willy Naessens Industriebouw in Tessenderlo beaamt: “wij stonden in voor de realisatie van de ruwbouwwerken. Dit omvatte specifiek de realisatie van funderingen (inclusief grondwerk), betonstructuur, betonwanden, betondaken en buiten­schrijnwerk. Met deze realisatie is logistiek dienstverlener H.Essers ongetwijfeld klaar voor heden en toekomst. Dit is een mooie referentie voor Willy Naessens Industriebouw die onze specialisatie op het vlak van omvangrijke logistieke verdeelcentra aantoont. Het project laat zien hoe we toegevoegde waarde leveren, snel definiëren en kwaliteit leveren met een concurrerend eindresultaat. Een integrale aanpak loont! We zijn er dan ook trots op mee te hebben gebouwd aan de heropbloei van de Limburgse economie en deze legendarische site. ‘Nog een werf’ betekent hier dan ook zoveel meer dan een leuke slogan!”. (SMA)

Seveso
Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen, bv. raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen. De naam verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië, waar op 10 juli 1976 een ontploffing in een chemische fabriek plaatsvond. Na de ontploffing in een chemische fabriek heeft een dioxinewolk zich toen in de omgeving verspreid. Het ongeval nabij Seveso in 1976 heeft zijn naam gegeven aan een Europese Richtlijn (1982), die de risico’s op industriële ongevallen en de gevolgen hiervan wil beperken.           Bron: seveso.be

H.Essers in cijfers
H.Essers boekte in 2018 een omzet van 679 miljoen euro. Het bedrijf telt momenteel 1.060.000 m² aan magazijnruimte, een vloot van 1.320 trekkers, 3.120 trailers, 430 safeboxes, 370 containers en 950 isotanks. 41% van deze vloot is multimodaal inzetbaar. Bij H.Essers werken 6.340 mensen, verdeeld over 71 vestigingen in 17 landen.

Willy Naessens Group in cijfers
De Willy Naessens Group boekte in 2018 een omzet van 450 miljoen euro, telt 23 actieve ondernemingen en is actief in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Roemenië en Denemarken. De Willy Naessens Group heeft 40 eigen montage- en afwerkingsploegen en stelt 1.750 mensen te werk. Met deze vloot aan mens en materieel bouwt de Group per jaar gemiddeld 800.000 m2 aan gebouwen. De productie van al de nodige prefab beton elementen gebeurt in hun eigen 12 productiefaciliteiten welke verspreid liggen doorheen heel Vlaanderen.

Dry Port, Genk
Opdrachtgever: H.Essers
Ontwerp: d&d architecten
Aannemer: Willy Naessens Industriebouw Tessenderlo
Studiebureau: Willy Naessens Industriebouw Tessenderlo
Prefab beton elementen: Willy Naessens Group

Voor de eerste module:
Kolommen: 288 stuks
Dakliggers in gewapend beton: 678 m
Verdiepingsbalken in gewapend beton: 160 m
Voorgespannen IV-dakliggers 24,00m: 80 stuks
Voorgespannen IV-dakliggers 36,75m: 13 stuks
Niet geïsoleerde brandwanden: 9.400 m2
Geïsoleerde brandwanden: 2.190 m2
Geïsoleerde gevelwanden: 1.775 m2
Voorgespannen TT-dakelementen: 31.620 m2
Voorgespannen welfsels: 890 m2