“Normen zijn krachtige instrumenten die helpen bij het stimuleren van innovatie”

De ervaring van decennialang bouwen met (prefab) beton in Europa zit vervat in een uitgebreide collectie Europese normen.

— Stef Maas

Normen spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van gebouwen en infrastructuur. Het Brits Standaardisatie-Instituut (BSI) geeft een treffende samenvatting van de rol die normen in onze samenleving vervullen: ze groeperen een geheel van afspraken om iets te doen, het leveren van prefab betonnen producten bijvoorbeeld. Ze reflecteren de consensus tussen experten die de behoeften uitdrukken van de organisatie die ze vertegenwoordigen (voorschrijvers, gebruikers, ontwerpers, fabrikanten…) en bundelen kennis en ervaring.

De ervaring van decennialang bouwen met (prefab) beton in Europa zit vervat in een uitgebreide collectie Europese normen. Die ervaring dreigt verloren te gaan. De Europese Commissie is van mening dat een deel van die normen – de zogenaamde geharmoniseerde normen – een andere bestemming dient te krijgen. Ze horen niet langer het bouwproces te faciliteren maar enkel de communicatie in het kader van de bouwproductenverordening. Concreet betekent dit dat de norm de technische taal moet vastleggen (wat en hoe) waarin de actoren zich dienen uit te drukken zonder daarbij de vraag te stellen of de inhoud van die communicatie enige steek houdt. Tientallen normen worden niet gepubliceerd omdat ze niet in het nieuwe keurslijf passen en de Europese normalisatie van bouwproducten valt langzaam stil.

Normen zijn krachtige instrumenten die helpen bij het stimuleren van innovatie. Innovatie die hard nodig is om bijvoorbeeld de ‘green deal’ te verwezenlijken, een ambitieus plan om het eerste klimaatneutrale continent te worden.

Ik hoop dat de Commissie niet langer haar eigen gelijk nastreeft maar op zoek gaat naar meerwaarde voor alle actoren. Meerwaarde is immers de essentie van innovatie. Tot het zover is, kan ik U enkel via ons magazine BETON met die innovaties laten kennis maken.

Stef Maas, Directeur