De bomen door het certificatiebos – Deel 11 – Belgische Unie voor technische goedkeuring in de bouw (BUtgb)

De BUtgb of Belgische Unie voor technische goedkeuring in de bouw is een zelfstandige vzw, opgericht in 2009. Daarvoor was de BUtgb actief, sinds 1970, onder de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid. Deze koepelorganisatie verenigt alle belangrijke actoren in de bouw. Het gaat enerzijds om federaties of beroepsverenigingen van de betrokken bouwsectoren en anderzijds om de keurings-, certificatie-en onderzoeksinstellingen uit de bouw. De effectieve leden van de organisatie richtten de organisatie op en zetelen in de Algemene Vergadering. Daarnaast zijn er ook zogenaamde ‘aangesloten leden’ die er belang bij hebben om lid te zijn van de BUtgb, maar zij nemen geen actieve rol op in het bestuur.

De BUtgb is hoofdzakelijk bezig met het uitvoeren van individuele geschiktheidsbeoordelingen en het uitgeven van individuele geschiktheidsverklaringen, gebaseerd op goedkeuring en certificatie van materialen, producten, bouwsystemen, bouwkits, procedés, processen en diensten, die niet of onvoldoende beschreven zijn in normen en naar de risico’s en modaliteiten bij de toepassing ervan. Verder werkt de Unie ook aan algemene kennisopbouw voor kwaliteitsbewaking en -verbetering.

Concreet bestaat de voornaamste taak van de BUtgb uit het opstellen, afleveren en publiceren van Technische Goedkeuringen in de bouw (ATG). Daarnaast is de BUtgb ook erkend als Technische Beoordelingsinstantie in het kader van de Bouwproductenverordening.

Een overzicht van alle geldige goedkeuringen is terug te vinden op de website van de BUtgb. Je vindt er onder andere ook de geldige ATGs terug voor verschillende sectoren.

www.butgb.be