Ter gelegenheid van 250 x Tijdschrift BETON De Voorzitters van de productverenigingen over …

BETON is aan zijn 250ste uitgave toe. Vorig jaar blikten we naar aan leiding van het 50-jarig bestaan terug met een selectie van covers (zie BETON 244). In deze feesteditie kijken we naar vandaag en morgen. We vroegen de voorzitters van de productverenigingen binnen FEBE wat zij als de belangrijkste toekomsttendensen beschouwen. Bij wijze van eindejaarslectuur publiceren we in een kort overzicht de thema’s die het vaakst aan bod kwamen.

…de technologische evolutie 

De technologische evolutie is sterk voelbaar in de bouwsector. De industrialisatie gaat verder. Prefabricatie leent zich daar uitstekend toe. De fabrikanten van elementen in architectonisch beton evolueren naar leveranciers van afgewerkte bouwdelen. Sandwichpanelen waarin het schrijnwerk en de technische voorzieningen in de fabriek zijn ingebouwd, zijn nog maar het begin.” (Eveline Decroix, FEBELARCH)

…de schaal van onze gebouwen

De structuurelementen zullen de komende jaren niet ingrijpend wijzigen. Zij bewijzen al jaren hun degelijkheid. De wijze van bouwen zal wél evolueren. De tendens naar groter en hoger is op alle vlakken ingezet. De betonproducten kunnen daar een belangrijke rol in spelen.” (Gerard Denayer, FEBEFAST)

 … aanpassing van betonproducten aan de noden

De vraag naar producten voor infiltratie en buffering van regenwater is bijzonder groot. De jongste jaren brachten we poreuze buizen met een steeds grotere diameter op de markt, nu met een gamma tot 1.000 mm. Ze maken maximale buffering en infiltratie mogelijk. Ook de vraag naar poreuze huisaansluitputten stijgt gestaag.”  (Luc Lemmens, FEBELCO)

… de evolutie van de markt van landbouwproducten

De markt voor agrarische betonproducten staat onder druk door de toenemende maatschappelijke discussie over de waarde en de rol van de Belgische landbouwers. Wij willen producten ontwikkelen die onze klanten toelaten om op deze trends in te spelen. De verlaging van broeikasgas-, en ammoniak-emissies wordt alsmaar belangrijker bij de ontwikkeling van onze producten.” (Dominique van der Velden, AGRIPREFAB)

…de stijgende bewustwording van de hemelwaterkwestie

De bewustwording met betrekking tot het belang van de opvang van regenwater stijgt. Droge periodes duren de jongste jaren voelbaar langer. Er worden grotere buffers aangelegd. Bedrijven beseffen meer en meer dat ze met hun aanzienlijke dakoppervlak voldoende water kunnen opvangen om hun sanitair ervan te voorzien. Gemeentes die het hemelwater van hun gebouwen opvangen, kunnen daarmee plantsoenen begieten. Dergelijke mooie voorbeelden van voortrekkers genereren nog extra vraag.” (Jan Lauwers, FEBEO)

… flexibiliteit als begrip

De jongste jaren heeft de bouwsector een enorme evolutie doorgemaakt en die zal de komende jaren nog versnellen. Flexibiliteit wordt daarbij een kernwoord. Gebouwen moeten na verloop van tijd makkelijk een nieuwe invulling krijgen. Dat gebeurt nu al, en de trend zal zich verder doorzetten naar de residentiële markt. Ook de productie zal inzetten op flexbiliteit, om snel te kunnen reageren op ad hoc situaties, en dat via doorgedreven gebruik van (nieuwe) technologie. Hoe goed, maar misschien ook nodig, zou het zijn als we in enkele dagen tijd een noodkliniek kunnen neerzetten?” (Dieter Goeminne, FEBEFLOOR)

… nieuwe materialen

Geschoolde krachten worden schaarser. Inzetten op nieuwe technieken wordt het antwoord daarop. Denk bijvoorbeeld aan 3D-printing, ook in beton. Nieuwe technologie zal volledig nieuwe, nu nog onbekende materialen doen ontstaan. Zelfverdichtend beton – dat dankzij zijn vloeibare vorm élke vorm kan aannemen – kan in die context een uitgelezen positie bekleden. In combinatie met nog te ontwikkelen, lichte materialen die qua druk- en treksterkte complementair zijn aan beton, kan je ultralichte en flexibele constructies realiseren.” (Dieter Goeminne, FEBEFLOOR)

… de stijgende bewustwording van de hemelwaterkwestie (2)

Voor de hevige regenbuien die vandaag al vaker voorkomen, zijn duurzame oplossingen nodig. Onze fabrikanten hebben de voorbije jaren prachtige producten en oplossingen op de markt gebracht, als een adequaat antwoord op een maatschappelijk probleem. Waterdoorlatende bestrating is broodnodig op plaatsen die nu nog volledig geasfalteerd zijn en waar het hemelwater, waar we zuinig mee moeten omspringen, niet in de grondlaag kan dringen.” 
(André Barendregt, FEBESTRAL)

…het vergroenen van beton producten

Om het grondstofverbruik te verminderen zal (ultra)hogesterktebeton stilaan meer marktaandeel innemen. Uiteraard kunnen we ook niet rond het vergroenen van de structuurelementen. Hergebruikte granulaten, groene cementen of nieuwsoortige bindmiddelen zijn ingrediënten die we de komende jaren zeker zien passeren.”  (Gerard Denayer, FEBEFAST)

…vakmanschap en prefab beton

De keuze voor prefab wordt ingegeven door economische parameters of de parameter van tijd. Hebben aannemers het druk, of is er een grote tijdsdruk, dan besteden ze hun werk uit aan ons. In minder drukke tijden zullen ze hun eigen arbeiders aan het werk houden. Vakmanschap is dunner gezaaid dan vroeger. Dat speelt in het voordeel van prefab, waar alle productie gecontroleerd in de fabriek kan gebeuren.” (Jan Lauwers, FEBEO)

… de verhoogde snelheid van bouwen 

De digitalisering van het volledige productieproces is volop aan de gang. De procesoptimalisatie zal voelbaar zijn voor de klant. We zullen sneller, flexibeler en bovendien betaalbaar aan zijn vraag kunnen voldoen.” (Eveline Decroix, FEBELARCH)

De productverenigingen van FEBE brengen FEBE-leden samen die in dezelfde branche actief zijn. De verenigingen publiceren technische info & advies met betrekking tot hun producten, en zetten op regelmatige tijdstippen promotiecampagnes op. We danken de verschillende voorzitters voor hun medewerking aan dit artikel:

André Barendregt is voorzitter van FEBESTRAL, de vereniging van fabrikanten van bestratingsproducten en lijnvormige elementen.
Gerard Denayer is voorzitter van FEBEFAST, de vereniging van fabrikanten van betonnen structuurelementen.
Eveline Decroix is voorzitter van FEBELARCH, de vereniging van fabrikanten van elementen in architectonisch beton.
Dieter Goeminne is gewezen voorzitter van FEBEFLOOR, de vereniging van fabrikanten van holle vloerelementen.
Jan Lauwers is voorzitter van FEBEO, de vereniging van fabrikanten van producten voor waterzuivering.
Luc Lemmens is voorzitter van FEBELCO, de vereniging van fabrikanten van betonbuizen.
Eric Sels is voorzitter van FEBREDAL, de vereniging van fabrikanten van breedplaten en dubbele muren.
Dominique van der Velden is voorzitter van AGRIPREFAB, de vereniging van fabrikanten van betonproducten voor de landbouw.