Goed waterbeheer … met oog voor schoonheid

“Elke druppel telt,” is een steeds vaker gehoorde uitdrukking. We weten intussen dat het belangrijk is om bewust met ons water om te gaan. Bij regen komt het er op aan om hemelwater ter plaatse te houden. Bovendien is het bij felle buien – die vaker voorkomen dan vroeger – belangrijk om wateroverlast te voorkomen. Dit dossier ‘waterbeheer’ gaat in op dit thema en toont oplossingen vanuit de betonsector. Eén daarvan is de waterdoorlatende bestrating, waar onze fabrikanten de voorbije jaren veel inspanningen voor deden. Daarbij werd ook aan de esthetische kant gedacht. Om het thema ‘waterbeheer’ in te leiden, presenteert BETON hier enkele recente en mooie realisaties die de mogelijkheden van waterdoorlatende bestrating voor privé projecten en voor de publieke ruimte illustreren.

Hoe werkt waterdoorlatende bestrating ook alweer?

Het principe van waterdoorlatende bestrating is eenvoudig. De betonstraatstenen zijn zo ontworpen dat het water er eenvoudig door of langs kan stromen zodat het in de straatlaag kan dringen. Zo voorkomen de stenen dat het water op het wegdek blijft staan of bovengronds afvloeit. Het hemelwater wordt gebufferd – bij voorkeur in de onderfundering. De fundering zelf dient als extra bufferreserve. Die fundering moet de nodige draagkracht hebben voor het verkeer. Het hemelwater infiltreert in de bodem, afhankelijk van de doorlatendheid van de ondergrond. Hemelwater dat niet in de bodem doordringt, wordt vertraagd afgevoerd via een knijpleiding naar een verder gelegen infiltratievoorziening of de riolering.

Wat zijn de mogelijkheden?

Betonstraatstenen met verbrede voegen
Deze betonstraatstenen hebben aan de zijkanten brede nokken of afstandshouders. Na de plaatsing ontstaan er tussen de stenen brede voegen. Hierlangs sijpelt het water naar de fundering en ondergrond.
Betonstraatstenen met drainageopeningen
Bij dit type zijn openingen voorzien aan één of meerdere zijden of centraal in de steen.Deze openingen die ontstaan na plaatsing, laten het water in de ondergrond infiltreren.
Poreuze betonstraatstenen
Deze betonstraatstenen laten water door dankzij hun specifieke samenstelling. De dichte betonsamenstelling van een klassieke steen is vervangen door een poreuze betonsamenstelling. Op die manier bereikt men het vereiste infiltratievermogen.

CASES

Combinatieconcept in de duurzaamste wijk ter wereld

De wijk Tivoli in Laken haalde met 95 % de hoogste score ooit op een BREEAM wijkcertificaat. Bovendien is Tivoli de eerste wijk in de Benelux die het certificaat behaalt. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en beoordeelt de duurzaamheid van gebouwen en wijken.

Daar droeg de buitenaanleg ongetwijfeld aan bij. Een waterdoorlatend oppervlak met open voegen wisselt af met een meer gesloten oppervlak, wat comfortabel is voor fietsers en rolstoelen.

© Ebema

Tivoli GreenCity, buiteninrichting Brussel, 2019
Opdrachtgever: Citydev.Brussels & PARBAM
Aannemer: Bam Contractors nv, Mihali bvba
Studiebureau: Adriana sa
Ontwerp: Atelier Eole Paysagiste bv, YY Architecture
Prefab betonelementen: Ebema nv – Stone&Style Greenstone-Seamstone combinatieconcept

Woon-Bal trekt groen door naar parkeerterreinen

Woon-Bal is een nieuw woonproject in het centrum van Nijlen. 150 woningen worden er verweven met openluchtrecreatie. Omdat ‘groen’ het codewoord van deze ontwikkeling is, werd die gedachte zoveel mogelijk doorgetrokken, tot en met de parkeerplaatsen. Het volledige parkeerterrein van de sportvelden werd aangelegd in waterdoorlatende bestrating.

© info@studiodupont.be

Woon-Bal, parkeerterrein sportvelden – Nijlen, 2021
Opdrachtgever: Gemeente Nijlen
Aannemer: De Peuter nv (Herentals)
Ontwerp: Evolta Engineers & Architects nv
Prefab betonelementen: Stradus nv – Hydro Lineo

Verenigende groene buitenruimte voor voormalige industriële site

Op een steenworp van het historische hart van Doornik transformeert het project Îlot Madame de voormalige industriële site van TEI (Technique Electrique Industrielle) en de site van het zwembad Madame in de wijk Saint-Piat tot een nieuw stedelijk eiland. L’Îlot Madame blaast de wijk nieuw leven in met een mix van functies. De buitenruimte wordt even belangrijk als de gebouwen zelf. De nieuwe gevels vormen een coherent geheel met de bestaande gebouwen, dankzij de verenigende groene buitenruimte, met een combinatie van waterdoorlatende en gesloten tegels.

© info@studiodupont.be

Ilot Madame, buitenaanleg – Doornik, 2019
Opdrachtgever: Stad Doornik
Aannemer: Colas Belgium sa
Ontwerp: Atelier 2F bv + Atelier de l’Arbre d’Or bv
Prefab betonelementen: Stradus nv – Hydro Lineo

Comfort en ecologie gecombineerd in stijlvolle privé-woning

Voor hun nieuwbouwwoning in Halle ontwierpen de bewoners een coherente buitenaanleg, waarin groen en betonelementen de hoofdtoon voeren. Bij de autostaanplaatsen wordt het hemelwater ter plaatse gehouden dankzij de combinatie van waterpasserende tegels en grind. Het zijpad naast de woning werd dan weer comfortabel begaanbaar gemaakt, door in het gras ook een waterpasserende betontegel te voorzien.

© Ebema nv

Private woning, buitenaanleg – Halle, 2019
Opdrachtgever: Private woning in Halle
Aannemer: Colas Belgium sa
Ontwerp & uitvoering: door eigenaar
Prefab betonelementen: Stone & Style by Ebema nv – Grasslines Big (met gras) – Aviena Square (met grind )

Heeft u specifieke vragen omtrent waterdoorlatende bestrating? Dan kan u contact opnemen met FEBESTRAL, de deelvereniging van FEBE waarbinnen de fabrikanten van betonproducten voor de bestratingsmarkt, zoals betonstraatstenen, betontegels, lijnvormige elementen en toebehoren, zich verenigen.

Raf.pillaert@febe.be   –   www.febestral.be