De Bomen door het certificatiebos – Deel 12 – BUCP vzw

België kent een divers certiÿcatielandschap. Het is dan ook niet altijd evident om de bomen door het bos te zien. We lichten in elk nummer de activiteiten van één organisatie toe. Na 11 a˝everingen zijn we met BUCP toe aan het slot van de reeks (zie ook p. 57 – over de beschikbare compilatie). Deel 12: BUPC vzw

BUCP vzw, voluit de ‘Belgian Union of Certification and Attestation Bodies for Construction Products’, is de vereniging van Belgische certificatie- en attesteringsinstellingen in de bouw. BUCP vormt in die zin een koepel voor een aantal instanties die we in de voorbije nummers bespraken, of onderhoudt er nauwe contacten mee. Hiermee vormt deze organisatie een mooi sluitstuk voor de reeks.

De leden van BUCP zijn onderverdeeld in drie groepen. Groep 1 bestaat uit de certificatie-instellingen van bouwproducten. Onder hen zijn aan bod gekomen: BCCA (BETON 240), Be-Cert (BETON 243), COPRO (BETON 242), OCAB (BETON 244) en Probeton (BETON 238). Groep 2 bestaat uit keuringsinstellingen van de leden, zoals SECO (BETON 239). Groep 3 tenslotte groepeert de beproevingslaboratoria van de bouwproducten. Naast onder meer de universiteiten en het OCW(onderzoekscentrum voor de wegenbouw), maakt ook het WTCB (BETON 246) deel uit van deze groep.

Wat zijn de taken van de BUCP? Ze organiseert en coördineert de contacten tussen de leden en de externe instanties die betrokken zijn bij of invloed hebben op de activiteiten van de leden. Zo onderhoudt BUCP contacten met Benor vzw (BETON 249), BUtgb (BETON 250) en de Federale Overheidsdienst Economie. BUCP vertegenwoordigt haar leden in externe instanties zoals de groepering van de door de EU-lidstaten aangemelde instellingen voor de CPR (Construction Products Regulation) of de Technische Commissie voor de Bouw (TCB), belast met de implementering van de Bouwproductenverordening op Belgisch vlak.

BUCP richt in haar schoot commissies op, die haar bijstaan in het realiseren van haar doelstellingen. Het gaat over commissies met transversale onderwerpen, zoals de Plenaire Technische Commissie, de Technische Commissie voor ‘Notified Bodies’ of de ‘Technische Commissie Benor’.

www.bucp.be