Nominatie Precast in Infrastructure – Spoorwegviaduct Draakplaats – Antwerpen

In 2018 stelde Infrabel de firma Besix aan als aannemer om de spoorwegbrug op de Draakplaats in Antwerpen grondig te vernieuwen. De spoorwegbrug bestond uit 5 bogen die elk voor de helft uit metselwerk en voor de helft uit beton opgebouwd waren.

Het metselwerk was structureel nog intact en werd esthetisch hersteld. Het betonnen gedeelte werd echter volledig vervangen. Eén van de puzzelstukken die bij de verwezenlijking van dit project moest worden gelegd, was de vernieuwing van de oude riolering in metselwerk die onder de brug liep.

Deze riolering laat dagelijks een enorm debiet afvloeien. Om de riolering droog te krijgen moest dit debiet worden overgepompt. Het was dan ook van essentieel belang om de vernieuwing zo snel mogelijk uit te voeren.

Een 40 ton zware geprefabriceerde betonnen maatwerkconstructie, precies onder de boogconstructie, 
verbindt de oude riolering met de nieuwe, vlak naast elkaar liggende collectoren.

Een verticale plaatsing was onmogelijk maar het teamwerk van aannemer en fabrikant leidde tot een methode waarbij de constructie horizontaal in de bouwkuil werd geschoven. Complex millimeterwerk!

Door de intensieve en gedetailleerde voorbereiding konden de geprefabriceerde putten op één dag geplaatst worden. Na amper twee weken werd de volledig vernieuwde riolering weer in dienst genomen.

DE JURY > Door het gebruik van geprefabriceerde betonnen elementen is het mogelijk om op een snelle en veilige manier de oude gemetselde riool aan te sluiten op de nieuwe betonnen riool. Het alternatief van een ter plaatse gestorte verbinding is hier geen optie gezien dit gepaard zou gaan met een langere onderbreking van het kruispunt. Het gebruik van prefab elementen maakte het ook mogelijk om de verbinding op haar plaats te schuiven, gezien hier het neerlaten langs boven volgens de klassieke methode omwille van de spoorweg geen mogelijkheid was.

  • Architect: BM Engineering bv
  • Aannemer: Besix nv
  • Studiebureau: BM Engineering bv
  • Opdrachtgever: Infrabel sa
  • Prefab beton: Tubobel Group