Innovatieve waterdoorlatende bestrating – ‘De Sprong’ naar comfortabele duurzaamheid

© Stradus

Basisschool ‘De Sprong’ in Waardamme onderging een complete make-over. Het schoolcomplex was een versnipperd allegaartje van oude gebouwen. Afgezien van het beschermde kloostergebouw werden zo goed als alle gebouwen afgebroken. Er kwam een energiezuinige nieuwbouw in de plaats. De architecten wilden ondanks de beperkte site-oppervlakte toch een grote open speelruimte. Voor de uitvoering daarvan kozen ze een nieuw waterdoorlatend bestratingsmateriaal, de Hydro Store+.

School met erfgoedwaarde

De Sprong is gelegen in het centrum van het West-Vlaamse Waardamme, een beschermd dorpsgezicht. Vanwege de nood aan modernisering, alsook aan een turnzaal en aan grotere klaslokalen, besloot men de renovatie grondig aan de pakken. Architecten Groep III stelde een ontwerp voor, waarbij de bestaande gebouwen plaats maakten voor één grote nieuwbouw.Het nieuwe schoolgedeelte sluit aan op het met erfgoedwaarde kloostergebouw dat wel behouden bleef en vloeit optimaal samen met het charmante dorpsgezicht.

Klimaatvriendelijke speelplaats

Van bij het begin hadden de architecten de ambitie om een zo groot mogelijke open speelruimte te vrijwaren. Daarom kozen ze voor een lineaire inplanting van de nieuwbouw, aan de zijkant van het perceel en evenwijdig met de straat. Het was logisch dat bij de heraanleg van de speelplaats rekening gehouden werd met de actuele waterbeheersingsproblematiek. Ze gingen op zoek naar een geschikte waterdoorlatende verharding. Dat bleek niet zo eenvoudig in de gegeven context. De ontwerpers wilden het risico niet lopen dat de poreuze straatstenen na verloop van tijd zouden dichtslibben. In brede voegen tussen klinkers of in klinkers deels opgevuld met waterdoorlatende steentjes, zou onkruid kunnen komen. Dat zou te veel onderhoud vergen. De nieuwe Hydro Store+ van STRADUS bood een antwoord. Het is een hybride samengestelde waterdoorlatende bestrating, met een gesloten deklaag met microvelling, een smalle voeg en poreus onderbeton.

 Innovatieve waterinfiltratie

De microvelling van 1/1 mm en een verjonging aan de bovenzijde van de steen resulteren na plaatsing in een opening van 6 mm in het loopvlak. Dat is veel smaller dan bij betonstraatstenen met een verbrede voeg of drainageopeningen. Het hemelwater loopt via die minimale voeg tot onder de deklaag en infiltreert zo in het poreuze onderbeton. De werking van dit innovatieve systeem werd bewezen door verscheidene testen, waaronder die van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW).

Het OCW testte de Hydro Store+ met een vergelijkbare proef als degene die geldt voor de standaard poreuze betonstraatstenen en concludeerde dat de Hydro Store+, net zoals de standaard poreuze stenen en de stenen met verbrede voegen, ruimschoots voldoet aan de norm van 540 l/s/ha, die gehanteerd wordt binnen PTV126 voor poreuze waterdoorlatende bestrating. Zonder vervuiling scoort de Hydro Store+ 20 keer beter dan die norm en mét vervuiling nog altijd 10 keer beter.

Comfort en esthetiek

De ultrasmalle voegen in de Hydro Store+ bestrating zorgen voor een hoge veiligheid en comfort voor wie erop loopt, zelfs met fijne hakken. Wieltjes van boekentassen, trolleys, rolstoelen, rolschaatsen en skateboards rollen er vlotjes over, zonder al te veel lawaai. Dit gebruikscomfort werd eveneens bevestigd door het OCW. De Hydro Store+ werd getest met hun sensorische meetrolstoel, die het comfort van een voetgangersverharding beoordeelt, en behaalde een uitstekende score.

Verder biedt de Hydro Store+ een esthetische meerwaarde. Dit product voor waterdoorlatende bestratingen is verkrijgbaar in verschillende formaten, kleuren en afwerkingen voor een unieke inrichting van elke publieke of private ruimte. Voor de speelplaats van De Sprong werd voor een sobere lichtgrijze kleur gekozen, passend in de mooie dialoog die de architecten hebben gecreëerd tussen het nieuwe schoolgebouw en het beschermde dorpsgezicht.

Bekroonde bestrating

De Hydro Store+ wist al heel wat experts in de sector enthousiast te maken. Dat bleek onder andere op de beurs Techni-Mat in Kortrijk begin maart. STRADUS mocht er voor de Hydro Store+ de Audience Award in ontvangst nemen en een onafhankelijke jury kende de Hydro Store+ een eervolle tweede plaats toe in de categorie ‘Sustainability’. (KDA)

De Sprong Waardamme, 2020
Opdrachtgever: Schoolgebouwen Decanaat Brugge-Zuid vzw – Architect: Architecten Groep III bv – Aannemer: Alheembouw nv – Speelplaats: Hydro Store+ Marlux-Stradus nv