Roosens Bétons zet in op regeneratieve economie

Roosens Bétons kijkt ‘natuurlijk naar morgen’. Die slogan vergezelt het nieuwe logo van Roosens Bétons, en gaat gepaard met concrete acties.

De Roosens-groep is sedert 2014 koolstofneutraal, met name dankzij de voltooiing van een koolstofbalans en de compensatie van het saldo van zijn bedrijfsemissies door de jaarlijkse aanplanting van 16.000 bomen via de NGO Graine de Vie.

Met het oog op de toekomst wijzigt het in Familleureux gevestigde bedrijf de dynamiek van zijn activiteiten en baseert het zich op het model van de regeneratieve economie. Concreet wil dat zeggen dat de activiteiten verenigbaar blijven met een wereld die het milieu en de natuurlijke rijkdommen respecteert. De onderzoekers van Roosens Bétons bestuderen de biomimetica, een manier van innoveren met de natuur als inspiratiebron.

Bij het zoeken naar materialen wordt prioriteit gegeven aan de korte keten. Roosens Bétons zorgt er dan ook voor dat zijn sites dicht bij zijn klanten staan. Het transport wordt geoptimaliseerd en verloopt waar mogelijk via het water.

Het bedrijf steunt activiteiten die vooral lokaal en sportief zijn, maar ook activiteiten met betrekking tot het leren en ontdekken van nieuwe ‘betonberoepen’ om zo optimaal een beroep te kunnen doen op lokale arbeidskrachten.

De doelstelling bestaat erin een kringloopeconomie te creëren die de levensduur van producten en het hergebruik ervan bevordert door het gebruik van natuurlijke grondstoffen te beperken en door 100% van de gebruikte materialen terug te winnen.

Dankzij deze acties komt Roosens Bétons tegemoet aan de uitdagingen van de wereld van vandaag… en natuurlijk die van morgen.