Is de Zweedse bosbouw een duurzame industrie of funest voor de natuur ?

Om tot koolstofneutraliteit te komen zet de Bouwmeester in op de oudste vorm van Carbon Capturing: de boom

— Stef Maas

“Enkele weken geleden verzorgde voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck een gastlezing ter gelegenheid van onze statutaire algemene vergadering. Zijn boodschap was duidelijk: klimaatverandering is het verkeerde woord voor niets anders dan een complete ineenstorting van het wereldwijde ecosysteem. Van Broeck confronteerde zijn toehoorders met feiten die hij met een rijk gedocumenteerde presentatie onderbouwde. Een deel van de oplossing ligt in het drastisch verminderen van ons ruimtebeslag. Door de bevolking in goed doordachte steden te concentreren, maken we ruimte voor de natuur om de levensnoodzakelijke biodiversiteit terug een kans te geven. Om tot koolstofneutraliteit te komen zet de Bouwmeester in op de oudste vorm van Carbon Capturing: de boom. Is dit een pleidooi voor de Scandinavische manier van leven?

Enkele dagen later wijst een fabrikant me op een podcast met de naam ‘Dossier Europa’. Het is een podcast van Nederlandse journalisten wonend in verschillende landen van de EU. De afleveringen over Zweden schetsen een beeld van de bossen die 70% van het land bedekken. Daarvan is slechts 8% beschermd bos met een grote biodiversiteit. Bijna al het voor de oogst bestemde bos – zo’n 97% – wordt beheerd door middel van kaalkap. Daarbij wordt amper 20% van elke boom tot planken gezaagd. De rest wordt verwerkt tot producten met een korte levensduur (pulp, papier, biobrandstof…), waarvan de opgeslagen koolstof snel weer in de atmosfeer verdwijnt. De bomen doen ons geloven dat het om ongerepte natuur gaat maar eigenlijk vormen ze gewoon plantages, akkers waarop bomen staan waarbij biodiversiteit geen enkele kans krijgt. Is de Zweedse bosbouw een duurzame industrie of funest voor de natuur?

Iedereen moet in het dit debat zijn verantwoordelijkheid nemen. Wie het debat verengt tot louter een CO2-discours is niet in staat om tot maatregelen te komen die ons ecosysteem redden. Hoog tijd om de oogkleppen af te werpen! Ik hoop dat onze nieuw verkozen beleidsmakers het gehele plaatje trachten te zien en er naar handelen. Dat ze door de bomen…het bos opnieuw zien.”

Stef Maas, Directeur