Author: BETON MAGAZINE

The Waves – Golven in architectonisch beton

In Oostende, op een steenworp van de Wellingtonrenbaan, krijgt het residentiële project ‘The Waves’ gestaag vorm. Het uitzicht van de elegante gebouwen met golvende terrassen en gebogen kroonlijsten, lijkt schatplichtig aan de...

‘Fire Safety Engineering’ voor betonconstructies

Het Koninklijk Besluit ‘Basisnormen’ bepaalt de wettelijke voorschriften waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen, wanneer het over brandveiligheid gaat. Eventuele afwijkingen op deze voorschriften worden toegestaan wanneer ze geen afbreuk doen aan het...

Brandoverslag via de spouw: nieuwe regels

Eisen voor de brandreactieklasse van het buitenblad en de isolatie In de huidige brandwetgeving worden geen expliciete eisen opgelegd voor de brandoverslag via “andere wezenlijke onderdelen” van een gevelsysteem. De ‘Hoge Raad...

Interview met Sonja Kuypers – FEBESTRAL

De Federatie van de Betonindustrie telt verschillende deelverenigingen. Fabrikanten overleggen er over de toekomst van hun sector, zowel op promotioneel als op technisch vlak. FEBESTRAL, één van die deelverenigingen, brengt de fabrikanten...