Tijdschrift voor ‘Cementagglomeraten’ viert zijn vijftigste verjaardag

Als verjaardagsgeschenk heeft onze redactie voor U een website gebouwd waar U niet enkel alle covers terugvindt maar ook een gedigitaliseerde versie van alle tot op heden gepubliceerde num-mers van BETON

Een tijdschrift dat zijn vijftigste verjaardag (en 244ste nummer!) mag vieren, is vandaag een opmer-kelijk feit. Hoewel de Federatie van de Betonindustrie ook een stevige digitale voet aan de grond heeft, blijft BETON tot op vandaag een veel gelezen blad.

BETON 1 verscheen in 1969. De eerste nummers waren vooral opgebouwd uit beelden, gedrukt in zwart-wit. Oprichter en toenmalig hoofdredacteur en directeur Willy Simons (overleden in 2015) was een niet onverdienstelijk fotograaf, die drie zomerweken ‘in the field’ doorbracht en de stand van zaken in de sector in beeld vatte.Een decennium en 50 nummers later verscheen geleidelijk meer kleur in het blad.

Dit nummer beoogt de bevordering van de betonwaren en zal zich hoofdzakelijk tot de gebruikers richten”, schreef Simons vooraan in het eerste nummer. Al meteen was ook een voetnoot nodig. De hoofdredacteur stelde voor om ‘betonwaren’ te vervangen en voortaan te spreken van ‘cement-agglomeraten’, een term die het volledige gamma van de sector omvatte. Marmermozaïektegels werden zelden als betonproducten beschouwd, zo luidde de redenering. Weinig verwonderlijk dat de term nooit ingang heeft gevonden.

Al vanaf het tiende nummer verschenen zorgvuldig samengestelde en soms zeer technische dossiers rond één bepaald product. Productkennis in uitgewerkte dossiers, het in de kijker zetten van realisa-ties, portretteren van nieuwe fabrieken en voorstellen van innovatieve producten bleven in de loop der jaren de inhoudelijke rode draad.

De vormgeving werd steeds professioneler. In 2002 ging de layout over van drukkerij Van der Poor-ten naar een professionele grafische studio bij Lannoo Drukkerij, waar het tijdschrift nog altijd wordt gedrukt. Op dat ogenblik volgde Eddy Dano ook Willy Simons op als hoofdredacteur en directeur van FEBE.

In 2006 deed de baseline ‘Duurzaamheid krijgt vorm’ haar intrede. Samen met de groene band vanaf BETON 184 getuigden ze van een groeiend ecologisch bewustzijn van de industrie.

BETON streefde doorheen de jaren naar grafische vernieuwing en bleef trouw aan zijn kwaliteit en inhoud. Met het aantreden van Stef Maas als hoofdredacteur en directeur, werden terug meer blad-zijden gewijd aan praktische kennis van prefab beton en eigentijdse technische dossiers.

BETON is al vijftig jaar een constante in de sector van de bouw en van prefab beton. Daardoor geven de onderwerpen van de covers de tijdsgeest over een lange periode weer, getuige onze selectie op de volgende bladzijden. We kozen één cover per jaar. Alle covers van beton vindt u op https://beton.febe.be (Alle covers zijn te bekijken hier)

Als verjaardagsgeschenk heeft onze redactie voor U een website gebouwd waar U niet enkel alle covers terugvindt maar ook een gedigitaliseerde versie van alle tot op heden gepubliceerde num-mers van BETON (https://beton.febe.be). Dat we 50 jaar bestaan hebben we in eerste instantie aan U als trouwe lezer te danken!