Olie drijft altijd boven”, tenminste …

Er bestaan heel wat misverstanden en onduidelijkheden over de vigerende wetgeving, de bestaande normering, de toepassing en de dimensionering van afscheiders voor lichte vloeistoffen (koolwaterstofafscheiders of kortweg KWS-afscheiders). Een goed...