Category: Brand

‘Fire Safety Engineering’ voor betonconstructies

Het Koninklijk Besluit ‘Basisnormen’ bepaalt de wettelijke voorschriften waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen, wanneer het over brandveiligheid gaat. Eventuele afwijkingen op deze voorschriften worden toegestaan wanneer ze geen afbreuk doen aan het...

Brandoverslag via de spouw: nieuwe regels

Eisen voor de brandreactieklasse van het buitenblad en de isolatie In de huidige brandwetgeving worden geen expliciete eisen opgelegd voor de brandoverslag via “andere wezenlijke onderdelen” van een gevelsysteem. De ‘Hoge Raad...

Gedrag van gevelelementen bij brand

Sinds de tragische brand in de Londense Grenfell Tower in juni 2017 wordt er veel gepraat en gespeculeerd over het brandgedrag van gevelelementen. De brand zou immers ontstaan zijn op de vierde...