FEBE versterkt team op vlak van infrastructuurproducten

Raf Pillaert is sinds 1 augustus 2018 toegetreden tot het team van FEBE, als Product Manager Infrastructuur. Hij zal zich vooral toeleggen op de verenigingen FEBESTRAL, FEBELCO en FEBEO.

Raf werkte vele jaren bij COPRO, het inspectiebureau voor bouwproducten. In de loop van zijn carrière heeft hij onder meer kwaliteitscontroles uitgevoerd bij fabrikanten van infrastructuurelementen in beton. Hij kent met andere woorden zijn vak.

Je kan met Raf contact opnemen als je vragen hebt over bijvoorbeeld waterafvoer, riolering of betonverhardingen.