FEBE-Lid LG-Beton: “Kwaliteit, monitoring en de drive van een ploeg”

Enkele dagen nadat we Arne Roels hebben gesproken, mailt hij dat de nieuwe website online staat. De boodschap ligt helemaal in de lijn van het gesprek dat we hadden. Het bedrijf LG-Beton met vestigingen in Bree en Oudsbergen ondergaat belangrijke omwentelingen. Van een verzelfstandiging, over een nieuw organigram en een vernieuwd gamma tot een nieuw ERP-pakket. Voor het nieuwe LG-Beton lijkt de sky the limit.

Arne Roels: “Ik ben sinds drie jaar verantwoordelijke voor LG-Beton, met als specifieke opdracht het bedrijf te ver-zelfstandigen. Het vroegere LG-Products, met productie-entiteiten voor staalbouw en industriebouw, werd opgesplitst in Meco Metal en LG-Beton. De afgelopen jaren produceerden we bijna uitsluitend voor ons moederbedrijf Altez. Onze missie is nu om de markt op te gaan.”

BETON: Een grote stap voor een bedrijf dat in een comfortabele positie zat.
Arne Roels: “De projecten van Altez werden alsmaar groter en dat was niet optimaal voor het planningsaspect van LG-Beton. Door een mix na te streven van kleinere en middelgrote projecten in combinatie met de grote projecten van Altez en door mooie combinaties van verschillende types projecten te maken, zullen we de planningspuzzel efficiënter kunnen leggen. We zijn een hoog flexibel bedrijf dat streeft naar continuïteit. We zijn klaar voor dit nieuwe verhaal.”

BETON: Welke interne veranderingen heeft deze strategiewijziging met zich meegebracht?
Arne Roels: “Wij hebben onze structuur onder de loep genomen. Iedereen heeft een duidelijke plaats gekregen in een nieuw organigram. Een commerciële instelling heeft een andere filosofie dan een productie-entiteit voor één ‘klant’. Die ombuiging is zeker geslaagd en vertaalt zich nu al naar een mooi resultaat. Lambert Geerkens, vandaar de LG, was oorspronkelijk een aannemingsbedrijf met een eigen productie-entiteit. De werknemers van LG-Beton vormen vandaag een mooie mix van jonge mensen en werknemers die er al héél lang werken. Dankzij het nieuwe organigram hebben we de jongere generatie kansen kunnen geven om zich een stuk verder te ontplooien. De inzichten van de mensen met een lange staat van dienst zijn véél waard voor deze vernieuwing. De drive van de medewerkers, de juiste mensen op de juiste positie met een back-up waar nodig, dat is vandaag de drive van de onderneming. Het is ook een verwezenlijking waar ik trots op ben.”

BETON: Gaat LG-Beton bepaalde markten opzoeken?
Arne Roels
: “Wij kunnen alle elementen leveren die kunnen geproduceerd worden op een vlakke tafel. Dat zijn in 98% van de gevallen wandelementen, maar dat kunnen ook vloerelementen voor koeienstallen zijn, waarvan de prefab betonpaden zijn voorzien van uitsparingen voor de inleg van rubberen stroken.”

BETON: Met welke waarden willen jullie de markt op gaan?
Arne Roels:
“Kwaliteit bieden wij per definitie. We produceerden altijd voor Altez, dat is een bedrijf waar de kwaliteitseisen héél hoog liggen. Altez staat voor kwaliteit en persoonlijke opvolging. Wij staan voor flexibiliteit. Verder zou ik ook ‘gespecialiseerd’ en ‘duurzaam’ willen noemen. Duurzaamheid betekent bij ons dat wij standaard al een bepaalde afwerkingsgraad afleveren. Die is gegroeid uit de kwaliteitseisen van Altez. Glasvezelconnectoren behoren ook tot de standaarduitvoering. Er is een studie gepubliceerd, waarbij blijkt dat er 10% minder thermisch ver-lies is dan bij klassieke metalen connectoren. Ook visueel is het een positieve zaak. Verder kunnen wij ook al onze grondstoffen binnen opslaan, wat óók een impact heeft op het visuele aspect. Op de kop van de panelen gaan wij extra wapenen en we werken met extra profielen in de hoekafwerking van de ramen, zodat neerdalend vocht wordt geëvacueerd. Die profielen besparen ook tijd bij het plaatsen van ramen. Ons standaard product is op zich al heel kwalitatief.”

BETON: Uw gamma is ook aangepast.
Arne Roels:
“Ons gamma heeft nieuwe namen gekregen, en is heel lichtjes aangepast. Wij willen gericht inzetten op producten waar wij feilloos en heel sterk in zijn. Onze monitoring is heel intens. Grondstoffen liggen beschut en kunnen dus altijd in dezelfde omstandigheden bewaard worden. Dankzij die voortdurende monitoring in alle fases van het proces slagen wij er in om een perfect eindresultaat af te leveren. Zowel voor de grijze en witte beton-wanden, als voor silexwanden, willen we homogene kleuren afleveren. Ook oneffenheden proberen we 100% uit te sluiten. Wij sturen continu bij, ook nog doorheen de seizoenen. Bij procescontrole hoort wat ons betreft ook de controle tijdens de uitharding. We willen immers overal dezelfde uitwasdiepte realiseren. Bij ons hebben meerde-re personen kennis van de processen en kunnen we ze ook uitwisselen. Wát we aanbieden willen we perfect on-der controle hebben.”

BETON: Gaat er bij jullie, als vernieuwd bedrijf, veel aandacht uit naar digitalisering?
Arne Roels:
“We zijn bezig met de implementatie van een ERP-pakket (Enterprise Resource Planning) dat specifiek voor de betonsector is ontwikkeld, gaande van prospectie, over planning, tot tekeningen gekoppeld aan de artikelen, eindfacturatie en dienst na verkoop. We zitten nu in testfase. LG-Beton heeft één carrousel en één fabriek met vaste tafels. Dat is qua planning niet evident, en dat is nu net wat we willen optimaliseren, wat met dat ERP-pakket nog beter zal kunnen.”

BETON: Jullie maken ook geïsoleerde panelen. Hebben jullie de laatste jaren een evolutie inzake isolatiedikte vastgesteld?
Arne Roels: “Tegenover het hele EPB-verhaal sta ik dubbel. Je hebt een theoretische isolatiewaarde, maar de panelen ga je doorboren met thermische bruggen, om beton aan te hechten dat thermisch isoleert. Voor bepaalde sectoren, zoals bewaarloodsen voor aardappelen of ajuinen kunnen die koudebruggen wel een impact hebben op de kwaliteit van het te stockeren product. Ik wil graag terug verwijzen naar een studie van een doctoraatsstudent, waarin hij werkelijk gemeten waarden van ons product vergelijkt met panelen met normale wapening. Er werd 10% aan verschil in energieverlies gemeten. Dat staat zwart op wit in de studie! Ik hoop dat de markt evolueert, want die steeds dikker wordende wanden vragen meer transport. Voor het milieu is dat ook niet meteen voordelig. We hebben een piek gezien van 12 cm PIR en dat wordt nu teruggebracht naar 10 cm. Maar nogmaals, die theoretische waarden zijn niet de werkelijke waarde.”

BETON: Hoe nauw bent u betrokken bij de werking van FEBE?
Arne Roels: “Overal waar ik werkte heb ik nauwe banden gehad met de federatiewereld. Het is belangrijk om evoluties en normeringen op te volgen. Klimatologisch komt er voor beton een uitdagende periode aan. Denk maar aan de extreme warmte die we al hadden. Dat gaat dan niet alleen over de productie, maar ook over het beton in gebruiksfase. Er kunnen extreme spanningsvelden ontstaan, voegruimtes komen onder spanning te staan. Voor dergelijke materie moet je de krachten bundelen en daarvoor is een federatie aangewezen. Verbetering van het eind-product, daar worden we allemaal beter van.” (KDA)