Pieter De Winne, nieuwe voorzitter PROBETON

Met de aanstelling van Pieter De Winne heeft PROBETON, de kwaliteitsbewaker en certificeerder van Belgische betonproducten, een nieuwe voorzitter. De Winne staat aan het hoofd van de Afdeling Wegenbouwkunde van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en is gastprofessor aan de Vakgroep Civiele Techniek van de Universiteit Gent.

Hij werd voorgedragen door het Vlaamse Gewest en volgt Alain Broes op, tot zijn pensioen directeur bij Mobiel Brussel. Broes leidde PROBETON sinds 2011. Daarvoor was Paul-Henri Besem voorzitter, gewezen inspecteur-generaal bij de dienst wegen en gebouwen van het Waalse gewest. Het voorzitterschap van PROBETON is een informele beurtrol tussen de drie Gewesten.

De overdracht vond plaats bij de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering op 24 april. PROBETON-directeur Johan Horckmans dankte Alain Broes voor de jarenlange inzet, eerst als bestuurder en daarna als voorzitter, en gaf Pieter De Winne een warm welkom. “De Winne zal zijn expertise in de domeinen wegenbouwkunde, wegstructuren en materialen en milieu en duurzaamheid goed kunnen benutten en PROBETON begeleiden in zijn belangrijkste uitdaging: digitaliseren!”, klonk het. (KDA)