Provinciale contactdagen riolerings- en afvalwaterzuiveringsector

Naar jaarlijkse traditie organiseert VLARIO, het overlegplatform & kenniscentrum voor de rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, ook dit najaar zijn provinciale contactdagen. Gedurende deze dagen wordt u op de hoogte gebracht van de recentste ontwikkelingen in de sector van riolering en afvalwaterzuivering.

VLARIO stelt een boeiend programma met veel nieuwigheden voor en biedt u de mogelijkheid om te netwerken. De contactdagen vinden plaats op 5 november in Gent, 12 november in Brugge, 14 november in Heusden-Zolder, 19 november in Putte en 26 november in Leuven. Voor het programma en de precieze locaties surft u naar www.vlario.be/activiteiten/opleidingen-studiedagen. ?Daar kan u zich ook inschrijven.

FEBELCO, de productvereniging binnen FEBE van betonbuizenfabrikanten, is op elke provinciale contactdag aanwezig om al uw vragen betreffende prefab beton te beantwoorden. Spreek onze afgevaardigde gerust aan of neem contact op met raf.pillaert@febe.be