Een nieuw rekenmodel zo sterk als… beton

Rik Steensels

Rik Steensels (UHasselt) ontwikkelt digitaal model voor eindwapening in betonelementen. Digitalisering is van belang op alle niveaus van de bouw, en onmisbaar voor innovatie in de sector. Hoewel men voor het berekenen van betonelementen al heel vroeg in het computertijdperk met digitale modellen bezig was (zie ook het interview met Nordy Robbens), zijn er nog steeds aspecten die verdere ontwikkeling kunnen gebruiken. Rik Steensels (UHasselt) legde met zijn doctoraatsthesis opnieuw een stuk van de puzzel. Hij schreef een digitaal model voor het berekenen van wapening in verankeringszones, de zogenaamde frettage-wapening, van voorgespannen betonelementen. Titel van het doctoraat, dat hij vorig jaar afrondde: End zone design and detailing of pre-tensioned concrete elements [Phd thesis – cat: T1].

De verankeringszone of eindzone van voorgespannen betonelementen boeit Rik Steensels al langer. Zijn masterthesis

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *