“De vraag die men zich moet stellen luidt: hoe groot zou de milieu-impact zijn als we niet met beton zouden bouwen?”

Wie met beton aan de slag gaat, doet dat om een robuuste, veilige, duurzame structuur te bouwen die be-schermt tegen weer en wind, brand én tegen de gevolgen van klimaatverandering zonder daarbij aan functiona-liteit te verliezen. Beton beschermt!

— Stef Maas