“De vraag die men zich moet stellen luidt: hoe groot zou de milieu-impact zijn als we niet met beton zouden bouwen?”

Wie met beton aan de slag gaat, doet dat om een robuuste, veilige, duurzame structuur te bouwen die be-schermt tegen weer en wind, brand én tegen de gevolgen van klimaatverandering zonder daarbij aan functiona-liteit te verliezen. Beton beschermt!

— Stef Maas

Deze zomer publiceerden Knack en L’Echo een artikel met een niet mis te verstane kop: “Beton brengt je gezondheid ernstige schade toe.” De auteur, bekommerd om wat er fout gaat in het ruimtelijk beleid, ziet in het materiaal beton de oorzaak van veel problemen. Dat cement voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot verantwoordelijk zou zijn, wordt er ter onderbouwing bijgehaald. Maar wie cijfers hanteert moet die ook durven interpreteren. De vraag die men zich moet stellen luidt: hoe groot zou de milieu-impact zijn als we niet met beton zouden bouwen? Daarbij moet men uiteraard uitgaan van eenzelfde aantal constructies met een gelijk niveau van veiligheid, bescherming en comfort. Zonder deze vraag te beantwoorden, toont het getal enkel de populariteit van het materiaal beton aan (waarvan cement ruwweg 15% uitmaakt). Die populariteit is niet ongegrond. Wie met beton aan de slag gaat, doet dat om een robuuste, veilige, duurzame structuur te bouwen die beschermt tegen weer en wind, brand én tegen de gevolgen van klimaatverandering zonder daarbij aan functionaliteit te verliezen. Beton beschermt! De voordelen van de thermische inertie krijgt U er gewoon bij.

Het verdichten van woonkernen, het creëren van meer ruimte, het aanwenden van meer groen en het lokaal infiltreren van water conflicteren op geen enkele wijze met het gebruik van het materiaal beton, integendeel. Het woord ‘Betonstop’ leidt de aandacht af van de essentie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Beton is geen deel van het probleem, het is een deel van de oplossing.

In deze uitgave van BETON leest U hoe de digitalisering van onze maatschappij opportuniteiten biedt. Door de digitalisering heeft U onbeperkt toegang tot gegevens. De uitdaging bestaat erin om een genuanceerd beeld te krijgen en de informatie binnen de juiste context te interpreteren. Als het over prefab beton gaat, zijn we U bij FEBE graag van dienst.