Park De Nieuwe Koers – Oostende

Park De Nieuwe Koers in Oostende kreeg een nominatie voor zijn zitelementen die ook de nutsvoorzieningen herbergen.

Oostende heeft er met het park De Nieuwe Koers, 13 ha groot, een ecologische verbindingszone en tegelijk een evenementenpark bij. De site bevat een permanent ingerichte evenementenweide van ongeveer 9?ha groot waar alle nodige voorzieningen werden aangebracht.

Met de opmaak van het masterplan voor het park De Nieuwe Koers werd gezocht naar een architecturaal element waarin de nutsvoorzieningen konden worden ondergebracht. Hierbij werd vermeden dat de gerealiseerde putten op het maaiveld beschadigd konden worden tijdens het onderhoud van de parkweide.