“Perfect” Inspectieput – Ichtegem

De Perfect Inspectieput in Ichtegem liet toe om de riolering perfect aan te leggen en kreeg daarom een nominatie.

Bij het plaatsen van een riolering onder een grote helling, is de waterdichte aansluiting tussen buis en put een belangrijk aandachtspunt voor de aannemer.  Dat was ook het geval bij dit project in Ichtegem. 

De aannemer heeft bij grote hellingen doorgaans twee opties. Ofwel plaatst hij de put waterpas en tast hij de limieten van de verbinding tussen buis en put af, ofwel plaatst hij de put mee met de helling van de buis, realiseert hij een eenvoudige verbinding, maar komt hij in de problemen ter hoogte van het maaiveld.

De geprefabriceerde betonnen Perfect Inspectieput biedt het antwoord op deze vraag. Een reeks van standaard stukken uit polystyreen zorgt voor de realisatie van de nodige uitsparingen voor de aansluitingen en voor de vorming van het stroomprofiel.  Door de uitsparing onder een helling te snijden kunnen ook schuine aansluitingen gerealiseerd worden.