De Bomen door het certificatiebos – Deel 7 – WTCB

België kent een divers certificatie­landschap. Het is dan ook niet altijd evident om de bomen door het bos te zien. We lichten in elk nummer de activiteiten van één organisatie toe. Geen complexe uitleg maar een praktische en compacte beschrijving.

Deel 7: WTCB

Als onderzoeks- en innovatiecentrum zet het WTCB, Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, zich al 60 jaar in voor meer kwaliteit in de bouwsector, door een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk. Extra gestimuleerd door de actuele maatschappelijke uitdagingen zetten we bedrijven aan om steeds verder te innoveren in diverse aspecten van het bouwgebeuren. De bouwsector kan immers op veel van deze uitdagingen een antwoord bieden, bijvoorbeeld met betrekking tot het klimaat, de circulaire economie en duurzaamheid.

De bouw is een zeer specifieke sector, enerzijds doordat hij sterk gefragmenteerd is en anderzijds omdat de voortrekkers niet vooruit kunnen zonder de adoptie van innovatie door hun partners, cliënten en een grote groep van volgers. Door innovatiegericht onderzoek, kennisopbouw en kennisverspreiding wordt een collectieve basis gelegd voor innovaties en vinden ze hun weg naar de daadwerkelijke implementatie in de bouwpraktijk. In dit kader spelen ook normalisatie en certificatie een belangrijke rol.  Het WTCB is sectorale operator en is zowel betrokken bij de technische goedkeuringen (ATG) als bij de activiteiten met betrekking tot de BENOR-certificatie.

Onder leiding van de nieuwe directeur-generaal Olivier Vandooren wordt er via het “Give Me Five”-actieplan ingezet op interne vernieuwing en transformatie. Het doel is om tegen 2025 nog meer te innoveren, meer toegevoegde waarde te creëren voor de sector, meer en beter te communiceren en te vormen, in te zetten op digitalisatie via een WTCB 4.0 voor een Bouw 4.0 en ten slotte de samenwerking en partnerships te versterken. Het WTCB was en is een partner van vertrouwen voor de sector en zal dit dus ook in de toekomst blijven.

www.wtcb.be