Roosens Bétons bereikt zijn doel: meer transport over water

FEBE-lid Roosens Bétons uit Familleureux zal zijn transport over water de komende jaren flink doen toenemen. Het bedrijf werkte mee aan een actie om de sluis van Obourg te verbreden. Vandaag kan de sluis boten tot 90 m versluizen, maar dat formaat is te klein om de vaart te laten renderen. Op dit moment vervoert Roosens Bétons 7% van zijn grondstoffen en afgewerkte producten over water, een aandeel dat het familiebedrijf in de nabije toekomst dus snel wil zien groeien.

Danny Roosens, gedelegeerd bestuurder van Roosens Bétons: “Het wegennet is verzadigd. Er komen steeds meer beperkingen op grote vrachtwagens in de steden. Aannemers moeten mee zijn met de nieuwe energie- en milieunormen en hun CO₂-afdruk drastisch verminderen. Als we willen overleven en blijven ontwikkelen, is vervoer over het water niet langer louter een alternatief, maar een belangrijke uitdaging voor de toekomst.” Roosens liet het niet bij woorden. Samen met enkele naburige bedrijven zoals Carmeuse, Duferco, Holcim… , een aantal logistieke polen en de ‘Communauté Urbaine du Centre’ stelden ze een memorandum op. Carlo Di Antonio, tot september 2019 minister van onder meer Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Transport in de Waalse Regering, had oren naar de vraag om de Sluis van Obourg aan te passen. De werken, die plaatsvinden in 2022, zijn gebudgetteerd in het Waalse investeringsplan 2019-2023. Dankzij de aanpassing kunnen ook de grotere schepen de bedrijven bereiken, en op die manier het transport over water rendabel maken. Er zal een rechtstreekse verbinding ontstaan voor schepen van 2.000 ton tussen de as Parijs-Seine Noord en de Schelde.