Bureau Greisch en Hoogbouw

© Jean-Luc DERU

Naar aanleiding van het uitgebreide artikel vroegen we aan Luis Nosiglia, project ingenieur bij Bureau Greisch, wat hun expertise is op het vlak van gebouwen met grote hoogte.

BETON: Het studiebureau Greisch is vooral gekend als ontwerper van tot de verbeelding sprekende bruggen. Zijn jullie ook actief in de sector gebouwen, in het bijzonder hoogbouw met prefab beton?

Het Bureau Greisch ontwikkelde inderdaad een belangrijke expertise in het ontwerpen en bouwen van bruggen en we zijn bekend om onze durf en de nauwgezetheid van onze studies. Als meest bekende realisaties kunnen we de uitvoeringsstudies van het Viaduct Millau en meer recent de derde brug over de Bosporus (Yavuz Sultan Selim) vermelden. Veel technieken en kennis die in deze context zijn ontwikkeld, zijn eveneens toepasbaar en noodzakelijk bij hoogbouw. Daarom richt Bureau Greisch zich ook op deze markt.

BETON: De fabrikanten van structuurelementen voor hoogbouw nemen doorgaans de studie voor zich. Waar ligt de toegevoegde waarde van Greisch, welke expertise is belangrijk voor jullie bijdrage?

Onze toegevoegde waarde situeert zich vooral bij het ontwerp en de voorstudie van het project. We hebben een alomvattende aanpak die ons in staat stelt om vanaf de voorontwerpfase de technische eigenheid van prefabricatie te integreren. We streven naar een holistische benadering van het project waarbij we ervoor zorgen dat prefabricatie ook een antwoord geeft op esthetische en architecturale eisen en de integratie van de speciale technieken, waarbij altijd gezocht wordt naar optimalisatie van de uitvoering.

Voor het ZIN-project in de Brusselse Noordwijk, bijvoorbeeld, is de betonstructuur voorbestemd om zichtbaar te blijven en een integraal onderdeel uit te maken van het architecturaal concept. Met dit in het achterhoofd worden de structurele knooppunten bestudeerd, zodat ze niet alleen de stabiliteit verzekeren, maar ook hun bijdrage leveren aan de esthetiek en de technische uitrusting van het project. De kolommen vervullen niet langer uitsluitend hun dragende functie, ze vormen tegelijkertijd de technische koker voor de speciale technieken (zie onderstaande figuren).

Een belangrijk aspect bij het ontwerp van slanke structuren, zoals bruggen en hoogbouw, is dat de eisen op het vlak van vervormbaarheid en comfort van de gebruiker voorop staan. Vanwege hun grote omvang moet ook rekening worden gehouden met de gevolgen van krimp en kruip.

Bij de bouw van Belgische woon- of kantoortorens worden tegenwoordig de kolommen systematisch in hogesterktebeton uitgevoerd. Daarom moet de beperking van de differentiële vervormingen in detail worden bestudeerd, vooral omdat de kern aan lagere normaalspanningen onderhevig is. Deze vervormingen kunnen leiden tot verstoringen in de structuur, maar ook tot maatafwijkingen die niet aanvaardbaar zijn voor een goede afwerking. Zonder compensatie van de differentiële vervormingen tussen de kern en de kolommen, zouden de binnenwanden of de gevel tijdens de levensduur van de structuur significante relatieve vervormingen moeten opvangen. Voor de Tour des Finances in Luik zou dit bijvoorbeeld resulteren in een helling van de vloer van ongeveer 10 mm per m.

BETON: Het lijkt ons interessant om deze kennis te illustreren aan onze lezers.

We hebben meerdere publicaties over deze verschillende thema’s. Deze bijdrage illustreert twee onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de studies van de Tour des Finances in Luik.