Betonkernactivering – Wat is dat nu alweer?

Het algemene principe

Het principe van betonkernactivering is gebaseerd op de eigenschap van thermische inertie van beton. Thermische inertie kan worden gedefinieerd als het vermogen van een materiaal om warmte of koelte op te nemen en daarna vertraagd weer vrij te geven. In de praktijk kan je het fenomeen waarnemen in middeleeuwse burchten of kloosters met heel dikke muren. Tijdens zonnige periodes onttrekt de massa van de muur warmte-energie uit de ruimte en houdt die vast, waardoor het er altijd heerlijk koel is. De warmte die de lijvige muren overdag opslaan, komt in frissere periodes langzaam terug vrij, waardoor de nachtkoude wordt afgevlakt. Dat ingenieuze en natuurlijke principe van thermische inertie zorgt ervoor dat warmte- en koudepieken worden afgevlakt, waardoor ruimtes altijd aangenaam blijven.

Betonkernactivering gaat uit van hetzelfde principe: accumulatie van energie in de betonmassa. Betonkernactivering rekent evenwel niet op de warmte van de zon. De accumulatie van warmte-energie wordt hier letterlijk en figuurlijk ‘gestuurd’: Een netwerk van leidingen, gevuld met water, loopt doorheen de betonelementen (meestal vloeren, soms muren). Via een warmtebron – bij die burcht het zonlicht, hier meestal een warmtepomp – kunnen we op een kunstmatige manier de temperatuur van beton gaan beïnvloeden en gebruik maken van thermische massa. Zo worden in een gebouw met betonkernactivering de warmte- en koudepieken afgevlakt. Als dusdanig kan het systeem functioneren als verwarming en koeling.

Waarom is betonkernactivering zo energiezuinig?

Betonkernactivering wordt meestal gebruikt in combinatie met geothermie. De geothermische warmtepomp gaat energie gaan onttrekken uit onze ondergrond. In die ondergrond heerst een vrij constante temperatuur van 10 tot 12°. Met de energie die uit de bodem wordt gehaald, krijgt het water in de leidingen een bepaalde temperatuur.

Geothermie is een ecologisch verwarmingsprincipe, maar dat loont extra in combinatie met betonkernactivering. Er is namelijk slechts een minimaal temperatuurverschil tussen het water dat je oppompt uit ondergrond en de benodigde temperatuur van de leidingen in de vloer. Net omdat het temperatuurverschil tussen je bron of primaire systeem (de energie uit de ondergrond die je middels een warmtepomp oppompt) en je afgiftesysteem of secundair systeem (je leidingen in de betonvloer) de zogenaamde ΔT (‘delta T’) – zo klein is zorgt het ervoor dat je bijna geen extra energie nodig hebt om je complex te verwarmen. De temperatuur in het beton kan gematigd blijven omdat de volledige oppervlakte van plafond of vloer instaat voor verwarming of koeling. Ook tochtverschijnselen kunnen daardoor volledig vermeden worden.

Waarom een prefab systeem kiezen?

Prefab systemen worden onder gecontroleerde omstandigheden, onafhankelijk van de weersomstandigheden, geproduceerd. Algemeen heeft prefab het voordeel dat alles voorbereid is in de fabriek, wat een tijdswinst oplevert op de werf. De tijd die we zo winnen, heeft uiteraard zijn impact op de kostprijs van het gebouw.

Voor prefab betonkernactivering geldt dat voordeel dubbel, omdat noch een betonneerploeg, noch een technieker nodig is op de werf. Omdat de buizen ingekapseld zijn in de elementen (welfsels), of onmiddellijk na aankomst op de werf worden ingestort (breedplaten), is er geen gevaar voor beschadiging door andere ploegen.