Prefab systemen in actie

Qua prefab en betonkernactivering zijn er verschillende systemen op de markt. We belichten kort de twee systemen.

Breedplaten

Betonkernactivering met breedplaten wordt geleverd door het FEBE-lid Kerkstoel 2000+ onder de naam ‘Kerkstoel Activ Vloeren® ’. We stelden CEO Kurt Guldentops enkele vragen over het systeem.

Beton: Kan u het principe van de Kerkstoel Activ Vloeren® kort toelichten?

Kurt Guldentops: “Kerkstoel Activ Vloeren® zijn breedplaten met een dikte van ongeveer 90 mm, met ingebouwde buizenlus. Aan het uiteinde van de lus zijn twee aansluitpunten aanwezig om de plaat te koppelen aan de algemene aan- en afvoerleiding van het water of aan het regelsysteem.”

“De aansluitingen worden gerealiseerd door middel van steekkoppelingen, een gegarandeerd waterdicht systeem. De aansluitingen bevinden zich in de op de werf aangebrachte stortlaag, in de verhoogde vloer of in speciale koppelingsdozen. In dat laatste geval zijn ze altijd toegankelijk.”

BETON: De mogelijke toepassingen voor betonkernactivering worden besproken in het algemeen artikel. Is Kerkstoel Activ Vloeren® voor bepaalde toepassingen extra geschikt?

Kurt Guldentops: “Het systeem kan worden gebruikt in elke toepassing waar BKA voorgeschreven wordt. Qua toepassing heeft het systeem een aantal voordelen: De vloeren worden gemaakt op stalen bekistingtafels. De plafonds zijn dan ook glad en egaal. Voor de afwerking volstaat een laagje spuitpleister of verf. De platen zijn niet zijn voorgespannen, waardoor geen negatieve zeegverschillen op tussen aan elkaar grenzende platen kunnen optreden. Dat is een belangrijk esthetisch voordeel.”

BETON: Is het systeem geschikt voor particuliere woningbouw? Zo ja, hoe komt u tegemoet aan het feit dat men anders moet omgaan met dit systeem dan met een klassieke verwarming?

Kurt Guldentops: “Kerkstoel Activ Vloeren® worden meer en meer in particuliere woningen toegepast. Woningen hebben vaker een binnenklimaat met pieken in de temperaturen. Betonkernactivering in woonhuizen loont zich daarom vooral in combinatie met een ander verwarmingssysteem dat de pieken in temperatuur kan opvangen. In de steeds groter wordende keuze van duurzame middelen om gebouwen en woningen te verwarmen mag betonkernactivering eigenlijk niet ontbreken. In combinatie met geothermische warmtepompen heb je een klimaatneutrale woning. Een extra positief punt voor een woning is het comfort. Bij traditionele verwarmingssystemen kan gevoeligheid voor droge lucht, stof of bacteriën optreden. Ook last van verkoudheid bij aircosystemen is bekend. Bij betonkernactivering treedt geen luchtverplaatsing op, waardoor deze problemen ook niet voorkomen.”

BETON: Kan de Activ vloer gerecycleerd worden na afbraak van het gebouw?

Kurt Guldentops: “Betonproducten zijn recycleerbaar. Het ‘Cradle to Cradle’ verhaal geraakt in onze wereld steeds meer ingeburgerd. De Kerkstoel Activ Vloeren® vormt daar geen uitzondering op, meer nog, Kerkstoel Activ Vloeren® dragen uitermate bij tot een ecologische wereld: het toepassen van de Kerkstoel Activ Vloeren® doet het energieverbruik doorheen de ganse levenscyclus van het gebouw drastisch verlagen.”

Betonkernactivering met voorgespannen welfsels 

Voorgespannen welfsels met betonkernactivering worden geleverd door FEBE-lid Echo nv, onder de naam ‘Climadeck’. We stelden product manager Raf Poppe enkele vragen over het systeem.

BETON: Kan u het systeem kort toelichten?

Raf Poppe: “De leidingen worden in de fabriek ingewerkt in een voorgespannen welfsel. Het leidingwerk dat het beton gaat activeren ligt onder de holle kanalen. Soms kunnen de leidingen ingewerkt worden in de gewone vloerplaat. De normale betonschil van 3 à 4 cm wordt tot zo’n 12 cm opgetrokken om voldoende accumulerend vermogen voor de thermische activering te bekomen. Doordat de leidingen dan dieper zijn ingewerkt, kan nog met een gerust hart in onderste laag van het plafond worden geboord.”

BETON: De mogelijke toepassingen voor betonkern­activering worden besproken in het algemene artikel. Is hier specifiek voor Climadeck iets aan toe te voegen?

Raf Poppe: “Gezien wij met voorgespannen welfsels werken, gaan wij ons sowieso richten op grootschaliger projecten en grote overspanningen met een minimum aan tussenliggende draagstructuur. Dan komt Climadeck in het vizier. Wij spelen daarmee in op de trend om gebouwen te ontwerpen, die over een heel lange periode zullen gebruikt worden en die in de loop der jaren evolueren qua functie.” Mocht het gebouw na enkel generaties worden afgebroken, dan vormen de elementen ook geen probleem. Ze zijn relatief eenvoudig demonteerbaar en uiteraard volledig recycleerbaar.

Zie: Renewable and storage-integrated systems to supply comfort in buildings, Boydens W., Helsen L., Olesen B., Ferkl L., Laverge J., A&S books, 2021.