Brandproeven eindigen de discussie rond brandwerendheid van metselwerk met open stootvoegen