Brandproeven eindigen de discussie rond brandwerendheid van metselwerk met open stootvoegen

Kan metselwerk bestaande uit stenen met tand en groef waarbij de stootvoegen niet met mortel worden gevuld voldoende brandveilig zijn? Die vraag kwam ook op bij de controle-instanties. Kunnen dergelijke voegen met een breedte van 0 tot 5 mm de doorgang van hete gassen verhinderen? FEBE-lid Roosens Bétons sa besloot om op basis van brandproeven de discussie af te ronden.

Eurocode 6 (NBN EN 1996-1-2; 2005, Bijlage B, §5) verwijst expliciet naar dit metselwerk en stelt dat metselwerk bestaande uit stenen met tand en groef en met ongevulde stootvoegen met een breedte die kleiner is dan 5 mm kan worden beoordeeld met behulp van de tabellen die van toepassing zijn op metselwerk zonder pleisterlaag (oppervlakteafwerking). Roosens Bétons deed beroep op het Warrington Fire Laboratory in Gent om deze stelling te onderbouwen. Meerdere keren stootten ze immers op de scepsis van controle-instanties hieromtrent. Om tot een geldig resultaat te komen gebeurde de proef op basis van een Europese norm (EN 13501-2:2016), een praktisch gevolg van het koninklijk besluit van 7 december 2016 dat bepaalt dat de brandwerendheid en brandreactie van bouwproducten vanaf 1 december 2016 bepaald en ingedeeld moeten worden op basis van Europese normen en niet langer op basis van Belgische normen.

Het metselwerk werd opgetrokken met betonmetselstenen met tand en groef, waarbij de verticale voegen systematisch tussen 0 en 5 mm werden open gelaten. 7% van de voegen vertoonde daarbij geen verticale aansluiting als gevolg van het snijden van de stenen. Tijdens de brandproef kon men de vlammen op verschillende plaatsen door de openingen in de wand waarnemen. Ondanks dit feit, en de overdruk in de oven, voldeed het metselwerk gedurende meer dan 120 minuten aan alle brandcriteria!


Deze proef, gecatalogeerd als nr. 19573B, hee de verdienste om de discussie met betrekking tot de brandveiligheid van dit type metselwerk definitief af te sluiten. Dit type metselwerk werd, tot grote tevredenheid van aannemers en projecteigenaars, aangewend
in grote projecten zoals Media Cité in Luik, Docks Bruxel en de nieuwe hoofdzetel van BNP Paribas Fortis, beide in Brussel. Dit type metselwerk biedt niet enkel economische voordelen. Het laat een snelle en propere plaatsing toe waarbij een aanzienlijke besparing
van de hoeveelheid benodigde mortel gerealiseerd wordt in vergelijking met traditioneel metselwerk. Dat laatste resulteert dan weer in een lagere milieu-impact.

Dit artikel is een bijdrage van Johnny Zschau, commercieel directeur bij Roosens Bétons sa.