fib Bulletin 101: hoge gebouwen in prefab beton

De toename van de bevolkingsdichtheid, een gevolg van een algemene verschuiving van landelijke naar stedelijke woongebieden, heeft de laatste decennia geleid tot een toename van het aantal hoge gebouwen. Deze toename wordt bovendien versterkt door de stijgende vraag naar onroerend goed in grote steden en badplaatsen waar de beschikbare ruimte sowieso beperkt is. De voorbije jaren zijn er dan ook tal van publicaties verschenen over de realisatie en het ontwerp van hoge gebouwen in staal of ter plaatse gestort beton.

De fib-commissie 6, volledig toegewijd aan het verspreiden van kennis met betrekking tot het gebruik van prefab beton, stelde vast dat er geen actuele referentie beschikbaar was dat het ontwerp van hoge gebouwen en de moderne toepassingen van prefab beton samenbrengt. Een bijzondere werkgroep onder leiding van George Jones bracht experten van over de hele wereld samen, waaronder de Belg Pieter van der Zee (ERGON), om kennis en ervaring in één document te bundelen. Het ‘State of the Art Report’ waaraan sinds 2014 werd gewerkt, spitst zich toe op de wijze waarop prefab beton in hoge gebouwen kan worden geïntegreerd en heeft tot doel de belangstelling te wekken van alle bij de realisatie van hoge gebouwen betrokken partijen. Het bulletin geeft een volledig beeld zonder al te theoretisch te zijn qua aanpak.

Bulletin 101 is onderverdeeld in vier delen. De eerste vier hoofdstukken laten de lezer kennismaken met de voordelen van het ontwerp met prefab beton en met de manier waarop prefab beton in om het even welk gebouw kan worden geïntegreerd, zowel als afzonderlijk element als aangevuld met andere bouwvormen. Schachten, trap- en dienstkernen, scheidingswanden en vloeren vormen essentiële onderdelen van een goed functionerend, hoog gebouw. Ze kunnen worden uitgevoerd in prefab beton én tegelijkertijd als structureel raamwerk fungeren.

De volgende vier hoofdstukken behandelen de afzonderlijke ‘bouwstenen’ in prefab beton, d.w.z. vloeren, kolommen, wanden en trappen. Hun toepassingen in de constructie van hoge gebouwen wordt beschreven met bijzondere aandacht voor ontwerp, detaillering en productiemethodologie. Vervolgens zijn er drie hoofdstukken die dieper ingaan op de gevels van hoge gebouwen, het gebruik van prefab in seismische zones en de constructie zelf. Het bulletin sluit af met talrijke casestudies die de eerder beschreven toepassingen en voordelen illustreren. De werkgroep slaagde erin om casestudies uit zoveel mogelijk verschillende regio’s van de wereld te presenteren en pakt uit met voorbeelden uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Japan, het Midden-Oosten en China.

Het bulletin kwam tot stand in samenwerking met het Amerikaanse PCI en wordt zowel door PCI als door fib gepubliceerd. Het bulletin kan in digitale vorm worden aangekocht op www.fib-international.org.

Wilt u meer weten over het werk van fib op het vlak van prefab beton? Stef Maas (sma@febe.be) is voorzitter van commissie 6 en beantwoordt graag uw vragen.