FEBE Elements Awards 2022

Dit nummer is gewijd aan de 10de editie van de FEBE Elements Awards. Het edito van de hoofdredacteur maakt plaats voor de gelegenheidstoespraak van de voorzitter.

Vincent Kerkstoel – Voorzitter FEBE

Geachte genodigden,

Beste collega’s,

Welkom op de tiende editie van de FEBE Elements Awards!

Het verheugt mij ten zeerste dit tienjarig jubileum samen met jullie te kunnen vieren. Ik wens ook uitdrukkelijk BNP Paribas Fortis te bedanken om ons de mogelijkheid te bieden de uitreiking van de Awards te laten plaatsvinden in dit nieuwe en reeds iconische gebouw. Dit gebouw won talrijke prijzen, waaronder de ‘FEBE Elements Award 2021’ in de categorie Precast in Buildings.

Ook voor deze jubileumeditie ontvingen we talrijke inzendingen, verspreid over vijf verschillende categorieën. Dit resulteerde uiteindelijk in de nominatie van 15 projecten door een onafhankelijke jury. Vanavond vernemen we wie er met een prestigieuze Award naar huis mag gaan. De jury baseert zich voor deze beslissing niet alleen op het prefab beton zélf: ook de visie, de creativiteit en de deskundigheid van de bouwheer, de aannemer, de architect en het studiebureau zijn van doorslaggevend belang.

Sta me echter toe om eerst even stil te staan bij het voorbije jaar, een jaar waarin ook de bouwsector met nieuwe uitdagingen werd geconfronteerd. Na twee moeilijke pandemiejaren kwam de wereldeconomie, en dan vooral de Europese, opnieuw in woelig vaarwater terecht. De naschok van diezelfde pandemie en een oorlog op Europees grondgebied zorgde voor disruptie en speculatie in de aanbodketens, wat zich vertaalde in een historisch hoge inflatie.

We kunnen dit jaar dus niet om de prijsschokken heen: ze troffen iedereen, en zeker de bouwsector. Momenteel is er ook nog veel onzekerheid over de energiebevoorrading en de daaraan verbonden prijzen. Het maakt de situatie er alleen maar volatieler op, en uiteraard is niets nefaster voor het investeringsklimaat.

Toch is het belangrijk om voorbij deze fase te kijken: de vernieuwing van ons overwegend oude en dus energieverslindende gebouwenpark was al ingezet. Deze zal zich, als gevolg van de ongezien hoge energieprijzen, alleen maar verderzetten en wellicht nog versnellen.

Naast het nieuwe gegeven van de inflatie kampt de samenleving, en dus ook de bouwsector, al verschillende jaren met zeer specifieke uitdagingen, te weten een bijzonder strakke arbeidsmarkt en heel wat klimatologische en ecologische uitdagingen die op ons afkomen. Als voorzitter van FEBE is het mijn rotsvaste overtuiging dat prefab beton hierin een cruciale rol kan spelen.

Ik haalde het daarnet al kort aan: ons gebouwenpark is overwegend verouderd. Volgens Embuild komt maar liefst 40 % van de CO2-uitstoot van vaak slecht geïsoleerde gebouwen die ouder zijn dan 35 jaar. Dit staat voor zo’n 70 % van ons gebouwenpark. Op dat vlak moet er dus nog een grote inhaalbeweging worden gemaakt en moeten veel oude gebouwen worden vervangen.

Volgens de nieuwe inzichten inzake ruimtelijke ordening moeten we die nieuwe gebouwen ook centraler gaan bouwen zodat er opnieuw meer ruimte komt voor groen en biodiversiteit. Met meer mensen centraler gaan wonen wil zeggen dat we meer in de hoogte zullen moeten gaan bouwen. Prefab beton is hiervoor, gelet op de structurele sterkte, brandveiligheid en akoestische eigenschappen, hét materiaal bij uitstek.

Ons klimaat zal echter onvermijdelijk veranderen: lange periodes van droogte zullen afgewisseld worden met periodes van hevige regenval. Temperatuurschommelingen zullen grilliger worden. Daar moeten we ons als samenleving aan aanpassen. Deze klimaatadaptatie verdient bijzondere aandacht, en prefab beton kan ook hierbij een belangrijke rol spelen.

Zo bieden bepaalde prefab producenten bijvoorbeeld oplossingen aan om hemelwater ter plaatse te houden zodat het opnieuw kan infiltreren, of om het in noodsituaties versneld af te voeren. De thermische inertie die eigen is aan beton kan dan weer plotse temperatuurschommelingen uitvlakken, wat een positieve impact heeft op de benodigde energie om een gebouw te verwarmen of te koelen.

Dankzij de lange levensduur van prefab elementen kunnen betonnen structuren in functie van flexibiliteit en aanpasbaarheid worden ontworpen. Indien de ontwerper van meet af aan deze filosofie respecteert, kunnen gebouwen meerdere bestemmingen krijgen en blijven materialen in de keten. Prefab beton en circulariteit gaan daarom hand in hand. Bovendien is het op het einde van de levensduur volledig recycleerbaar zonder aan downcycling te doen.

Wanneer de huidige economische turbulentie achter ons ligt, zal er dus nog veel én met andere klemtonen moeten worden gebouwd. Onze sector staat klaar om hieraan mee te werken: dankzij de automatisering wordt de aannemer in belangrijke mate ontzorgd over het gebrek aan knelpuntcompetenties op de arbeidsmarkt. Bovendien blijft onze sector verder investeren in nieuwe technologieën zoals robotisering, optisch scannen e.d.m. Dit alles met het oog op een verhoogde veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.

Samen met allen hier aanwezig, aannemers, architecten, bouwheren, studiebureaus én prefab producenten, kunnen wij de bouwwerken en gebouwen van de toekomst dus vormgeven, mét respect voor kwaliteit, veiligheid én ons milieu. De genomineerde projecten van vanavond tonen dit trouwens ook aan.

We kunnen niet wachten om ze aan jullie voor te stellen, en om te ontdekken wie er met een award naar huis mag gaan. Ik wens jullie allen een fijne avond, en daarnaast wens ik alle genomineerden veel succes.

Dank u wel.