Nieuwe directeur bij Martens beton in Mol

Gedurende bijna 14 jaar was Peter-Paul Ooms de directeur van Martens beton in Mol en de eindverantwoordelijke van de Martens groep in België. Op 1 november ’22 gaf hij de fakkel door aan Paul Oudenhooven die nu de productie van betonstraatstenen in Mol, bestemd voor de Vlaamse en de Nederlandse markt, onder zijn hoede heeft. Paul staat daarnaast ook in voor alle rioleringsactiviteiten van Martens beton in België, waarvan de productie in Oosterhout (NL) plaatsvindt.

De achtergrond van Paul is zeer divers. Alvorens in 2021 bij Martens beton aan de slag te gaan, bouwde en optimaliseerde hij diverse productielocaties en was hij jaren in de IT werkzaam.

Peter-Paul legt zijn focus binnen de Martens Holding nu op business development. Hij verdwijnt echter niet van het Belgische toneel. Om de overdracht optimaal te later verlopen, zal hij nog even de belangen van Martens beton blijven behartigen binnen diverse werkgroepen van Vlario, Probeton en FEBE (waaronder FEBELCO en FEBESTRAL) en de contacten met opdrachtgevers en rioolbeheerders onderhouden.