Het ambitieuze doel van Agref: waterneutraal beton

Om beton te produceren, is veel water nodig, zo bleek uit de VLAIO waterscan die Agref nv liet uitvoeren. De resultaten van de scan zorgden voor een stroomversnelling op vlak van duurzaamheidsinvesteringen. “Met een extra opvangtank voor hemelwater en het hergebruik van ons gezuiverd spoelwater moeten we de laatste gaatjes kunnen dichtrijden”, vertelt zaakvoerder Martin De Witte.

De resultaten van de VLAIO waterscan waren voor Agref een openbaring. Martin De Witte: “Jaarlijks verbruiken we bij Agref zo’n 100 m³ leidingwater, 1.190 m³ hemelwater en 624 m³ opgepompt grondwater. De grootste verbruikers waren uiteraard de betonproductieprocessen, maar we verbruikten ook zo’n 224 m³ voor huishoudelijk gebruik. Dat is niet niks. Vooral van de hoeveelheid opgepompt water schrok ik zelf. Dat moest anders en beter kunnen. Als je meer dan 500 m³ grondwater oppompt ben je bovendien een grootverbruiker en val je onder een strengere milieuwetgeving. We besloten meteen actie te ondernemen.”

Zo installeerde Agref een nagelnieuwe watertank. Martin De Witte: “De bijkomende tank kan nog eens 100 m³ extra hemelwater opvangen. Op termijn moet het mogelijk zijn om onze processen integraal op regenwater te doen draaien. Met een gemiddelde neerslag in België van 70 liter per vierkante meter op maandbasis, kan ik op jaarbasis zeker 5.000 m³ water opvangen. De uitdaging is vooral om het water op een zo efficiënt mogelijke manier op te vangen. De wetgeving verandert alsmaar sneller en elk bedrijf zal stappen moeten zetten richting waterneutraliteit. Als de nieuwe watertank het huidige verbruik niet volledig dekt, komt er hoe dan ook één extra.” (VOKA / VLAIO / NRO)