Naar 100% hernieuwbare energie – De mogelijkheid van thermische opslag in beton

Op heel wat terreinen zit hernieuwbare energie nog in een ontwikkelingsfase. Een van de huidige uitdagingen is om de momenten waarop de hernieuwbare energie wordt gegenereerd en die waarop we...