Werken met water

Voor de brede waaier aan producten die de betonsector aanbiedt, was water zeer vaak een inspiratiebron. Niet te verwonderen, want de bron van alle leven komt in bijna elk ontwerp- en realisatieproces voor. Moet het niet worden opgevangen, afgevoerd of gezuiverd, dan mag het misschien in goede banen worden geleid of esthetisch worden omkaderd. Van infrawerken, over de waterdoorlatende verharding, tot de aanleg van waterpartijen en de omkadering met accessoires of meubilair – voor elke behoefte is er een oplossing met betonproducten voor te stellen. Dit zijn een aantal recente realisaties.

Gemeente Peer kiest voor waterdoorlatende verharding

Waterdoorlatende klinkers 22 x 11 x 10 cm, 2/2, Zwart en Grijs
Stone & Style by Ebema

België is een dichtbevolkt land met veel verharde, niet waterdoorlatende oppervlakten. Tijdens de voorbije zomer is de noodzaak van een goed waterbeheer voor de toekomst pijnlijk duidelijk geworden. De eerste kille dagen dreigen de herinneringen aan de ‘ongemakken’ van de droogte snel weg te spoelen. Nochtans blijft de stand van ons waterpeil ook buiten de voelbaar droge periodes, kwetsbaar. Hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse laten infiltreren, is dan ook de boodschap.

Waterdoorlatende bestrating combineert verharding met het voordeel van infiltratie. De Limburgse Stad Peer liet de volledige wijk rond de Stationsstraat in waterdoorlatende klinkers aanleggen. De visuele afbakening wordt gerealiseerd door een mooi contrast van zwart en grijs.

Hoe werkt een waterdoorlatende verharding in betonstraatstenen?

  1. Het hemelwater infiltreert via de waterdoorlatende betonstraatstenen, de voegvulling en de straatlaag naar de fundering. De straatstenen laten het water door en voorkomen zo afstroming aan het oppervlak.
  2. Het hemelwater wordt bij voorkeur in de onderfundering gebufferd; de fundering dient als extra bufferreserve. De fundering moet de nodige draagkracht verschaffen voor het verkeer.
  3. Het hemelwater infiltreert in de bodem, afhankelijk van hoe doorlatend deze is.
  4. Het hemelwater dat niet in de bodem infiltreert, wordt via een knijpleiding vertraagd afgevoerd naar nabijgelegen sloten of infiltratiesystemen of naar het rioleringsstelsel.

De hippe look van een parkeerterrein zonder plassen

Hydro Linea 0, 25 & 50
Stradus Infra

Bij het Park Inn hotel in Machelen rijdt u sinds kort een parkeerterrein met waterdoorlatende bestrating op. De ontwerpers kozen voor één van de creatieve oplossingen die de laatste jaren op de markt zijn gekomen. Drie modellen van één tegel worden zo gecombineerd dat het parkeerterrein gradueel overgaat van gesloten naar halfopen en vervolgens open bestrating.

Functioneert een waterdoorlatende verharding in alle weeromstandigheden ?
Uiteraard is dat het geval! Langdurige regenbuien met een geringe regenintensiteit van 80 l/s/ha (= 0,5 mm/min = 0,5 l/(m².min)) vertegenwoordigen in België ongeveer 93 % van de totale jaarlijkse neerslag. Niet deze minder hevige, langdurige buien leiden echter tot wateroverlast, maar wél de plotse, hevige regenbuien. De neerslaghoeveelheid en -intensiteit zijn dus in grote mate afhankelijk van de duur van de regenbui: een langdurige regenbui is meestal minder intens, terwijl kortere regenbuien een grotere intensiteit kunnen hebben. Er wordt met deze grote neerslaghoeveelheid rekening gehouden bij het ontwerp van waterdoorlatende bestratingen en de bepaling van het infiltratievermogen. Zo wordt gerekend met een regenbui van 10 min die eens in de dertig jaar voorkomt. Uiteraard moeten alle componenten van de totale structuur (ondergrond, onderfundering, fundering, straatlaag en betonverharding) aan een bepaalde waterdoorlatendheidseis voldoen.

Fraaie promenade met knappe afwerking in Temse

Megategel Carreau-uitvoering (Kleur: Carbon)
Stone & Style by Ebema

Wat vroeger een veredeld parkeerplein in Temse was, is vandaag een brede promenade met zicht op de Schelde. De Wilfordkaai kreeg een 450 meter lange en 6,7 meter brede esplanade en brengt daarmee de wandelaar en de rivier een stuk dichter bij elkaar. Het zijn de 2.200 mooi afgewerkte grootformaattegels die de anonieme kade tot aantrekkelijke pleisterplaats lieten herrijzen. Duurzaam detail: alle bestratingsproducten werden per binnenschip geleverd (wat liefst 31 vrachtwagenritten uitspaarde).

Loungen langs de Demer

Smooth Objects
Stone & Style by Ebema

Diest doet haar naam van Demerstad alle eer aan door de rivier weer zichtbaar door het stadscentrum te laten stromen. De openbare ruimte die uit het niets lijkt te zijn ontstaan, nodigt uit tot struinen en verpozen. De 65-meter lange loungebank in zelfverdichtend architectonisch beton helpt daarbij. Door zijn kleur, ‘blue velvet’, lijkt het wel een verlengstuk van de Demer.