“In slechts twee maanden evolueerden we van extreme wateroverlast naar waterschaarste”

De duurzaamheid van projecten in en met prefab beton vormt ook de rode draad doorheen de twee wedstrijden die FEBE dit najaar organiseert

— Stef Maas

Water leidt tot ergernis. In slechts twee maanden evolueerden we van extreme wateroverlast naar waterschaarste. De gevolgen lieten zich dan ook snel voelen in de vorm van overheidsmaatregelen tegen waterverspilling. We slagen er onvoldoende in water op te slaan bij overaanbod, om datzelfde water te benutten op momenten van schaarste en zo de schade te beperken.

Water brengt plezier. Dat ontging ook Time Magazine niet. Het Limburgse project ‘Fietsen door het Water’ prijkte onlangs op de lijst met de World’s Greatest Places 2018. Dit prefab project sierde ook BETON 233 in 2016. De vermelding in Time is een mooie waardering voor bouwheer en fabrikant. Bij het opstellen van de lijst werd niet enkel gekeken naar de invloed van het project op zijn omgeving, ook kwaliteit, originaliteit, duurzaamheid en het innovatieve karakter kwamen aan bod. Punten waarop prefab beton graag scoort.

De duurzaamheid van projecten in en met prefab beton vormt ook de rode draad doorheen de twee wedstrijden die FEBE dit najaar organiseert. Alle Belgische studenten architectuur en bouwkunde worden uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan met de voordelen van geprefabriceerd beton. Ze schenken daarbij bijzondere aandacht aan het aspect duurzaamheid. U, als architect, ontwerper, bouwheer, aannemer of fabrikant, roepen we op om uw realisaties van de voorbije twee 2 jaar in te dienen voor de jaarlijkse FEBE Elements Awards. In de categorie ‘Outstanding Concrete’ evalueren we in welke mate projecten bijdragen om het duurzame karakter van onze sector te onderstrepen. Op 29 november maken we de winnaars bekend. Ik hoop met U een glas te drinken op uw overwinning. Het zal geen water zijn.

Stef Maas, Directeur