De know-how van de sector gebundeld

OCW publiceert omvattende handleiding voor grootformaattegels

De toepassingen van grootformaattegels en geprefabriceerde betonplaten kenden het voorbije decennium een enorme groei. Met deze nieuwe handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen met tegels, grootformaattegels en geprefabriceerde betonplaten bundelt het OpzoekingsCentrum voor de Wegenbouw (OCW) voor het eerst alle know-how die in de sector aanwezig is. BETON nam de handleiding door met Frank Gendera, raadgevend ingenieur en productontwikkelaar bij EBEMA en Sven Tilkin, Product Development Manager bij STRADUS. Als leden van de werkgroep lagen zij mee aan de basis van de publicatie.

Sven Tilkin (STRADUS) & Frank Gendera (EBEMA)

Frank Gendera:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *