Hoe omgaan met scheuren in industriële sandwichpanelen?

Het kan wel eens gebeuren dat zich een paar uur na een regenbui lijnen aftekenen op de gevelpanelen van industriële gebouwen. Over het algemeen zijn de lijnen zichtbaar in een horizontaal en verticaal craqueléachtig patroon. Het gaat om haarscheuren die langzamer drogen en daardoor zichtbaar worden bij het opdrogen van het gevelpaneel. Deze fijne scheuren zijn een gevolg van de constructiewijze van sandwichpanelen in industrieel sierbeton, en dus niets om u zorgen over te maken.

Scheuren in beton zijn toegelaten, maar omwille van de levensduur van de elementen is hun opening beperkt in functie van de milieuklasse waarin deze zich bevinden. De toegelaten scheurwijdtes variëren van 0,2 mm tot 0,4 mm. De tabel uit NBN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) (zie Tabel 1) geeft volgende berekeningswaarden. Voor gevelpanelen met blootstellingsklasse XC4/XF1 is een berekende scheurwijdte van 0,3 mm toegelaten. In geval van de hoogste esthetische eisen, kunnen kleinere scheurwijdtes opgelegd worden, doch nooit minder dan 0,2 mm. Anders zou te veel wapening nodig zijn voor het beheersen van de scheuropening.

In het zeldzame geval dat grotere scheuren zich zouden voordoen, moeten deze hersteld worden. Deze kunnen voorkomen uit manipulatie- of transportschade, af en toe zelfs fouten bij de montage. Herstelling kan door het injecteren van een herstelmortel of het verder openkappen van de scheur en terug opvullen. Structurele scheuren, die tot bezwijken van het element kunnen leiden, komen zo goed als nooit voor bij industriële panelen. Indien herstel niet mogelijk is, moeten zij vervangen worden.

Scheurvorming is daarom in de meeste gevallen een louter esthetisch probleem dat gemakkelijk opgelost kan worden door het aanbrengen van een hydrofuge. Door de waterwerende bescherming wordt de bevochtiging van de scheurtjes verhinderd, zodat deze zich bij uitdroging van het element niet aftekenen.

Een hydrofuge wordt best door de aannemer aangebracht bij beëindiging van de werf, nadat het bouwvuil verwijderd werd en eventuele herstellingen uitgevoerd zijn. Bijkomend voordeel is dat de gevelpanelen langer mooi zullen blijven en de levensduur van de constructie verlengd wordt omdat er minder waterindringing is. Een waterwerende laag moet, afhankelijk van de kwaliteit van het product, om de 3 tot 10 jaar hernieuwd worden. (JM)