FEBELCEM contactdag rond beton in de publieke ruimte

Op 19 november laatstleden organiseerde FEBELCEM zijn 7e Vlaams-Brabantse contactdag met als thema ‘Beton in de publieke ruimte en infrastructuur’. Deze contactdag vond plaats in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren.

In de voormiddag hadden de deelnemers de mogelijkheid om via een kort geleid bezoek het prachtig vernieuwde museum te bezoeken. Na de lunch was er dan het officiële gedeelte met een zeer goed gevuld programma waarin elke toehoorder interessante onderwerpen kon terugvinden. Zo gaf Dr. Elia Boonen (OCW) een lezing over de toepassing van grootformaattegels, prefab betonplaten en de befaamde fietspadsteen, elk met hun specifieke aandachtspunten. Informatie kan u steeds bekomen bij Raf Pillaert van FEBE (raf.pillaert@febe.be). Uiteraard kon na het officiële gedeelte de obligate receptie niet ontbreken. Alle deelnemers konden hier nakaarten over deze geslaagde contactdag. Op naar de volgende editie.