"Hedendaagse gebouwen moeten vanaf het ontwerp dusdanig ontworpen worden dat ze meerdere functies kunnen vervullen, al dan niet gescheiden in de tijd"

Onze structuren en infrastructuur moeten ook voldoende meegaan met de veranderende noden in de tijd

— Stefan Van Buggenhout

Op donderdag 28 november vond de achtste editie van de FEBE Elements Awards plaats in La Sucrerie in Waver. De genomineerden en de winnaars vindt u verderop in dit nummer. Voorzitter Stefan Van Buggenhout had een aantal belangrijke boodschappen voor de aanwezigen. Wij geven zijn speech hier integraal weer.

Geachte Heer Gedeputeerde,
Geachte Genodigden,
Beste Collega’s,

Ik heet u van harte welkom op de achtste editie van de FEBE Elements Awards. Een editie waarin we zoals de voorgaande jaren projecten in en met Belgisch prefab beton bekronen. De experten in de volledig onafhankelijke jury kregen dit jaar niet minder dan 74 projecten voorgeschoteld. Een nieuw record wat het aantal inzendingen betreft.

Dat we vandaag te gast zijn in deze Waverse cultuurhal is geen toeval. La Sucrerie opende pas begin deze maand haar deuren voor het grote publiek en is grotendeels opgetrokken in prefab beton. Ook bij de aankleding van de buitenruimte speelt prefab beton een belangrijke rol. Het is niet alleen op esthetisch vlak een zeer mooi cultureel centrum geworden, ook functioneel is dit een voorbeeld. 

Door de modulariteit en aanpasbaarheid van dit gebouw kunnen hier, naast culturele evenementen, ook heel wat andere activiteiten worden georganiseerd. Dit gebouw geeft op prachtige wijze gestalte aan de begrippen flexibiliteit en aanpasbaarheid. Twee aspecten waarin prefab beton excelleert en niet geheel toevallig ook het centrale thema van deze editie.

FLEXIBEL EN AANPASBAAR BOUWEN

Hedendaagse gebouwen moeten vanaf het ontwerp dusdanig ontworpen worden dat ze meerdere functies kunnen vervullen, al dan niet gescheiden in de tijd. Zo is het niet ondenkbaar dat parkeergarages in de stad zo ontworpen worden dat ze later dienst kunnen doen als kantoren of wooneenheden.

Onze structuren en infrastructuur moeten ook voldoende meegaan met de veranderende noden in de tijd. Ze moeten voldoende veerkracht hebben, zodat ze zich kunnen aanpassen aan bijvoorbeeld de gevolgen van de klimaatverandering. Extreme temperaturen, bosbranden, overstromingen, stormen,… In alle gevallen verwachten we dat de structuur zich aanpast, haar functie blijft vervullen en bescherming blijft bieden.

Deze manier van bouwen resulteert in een langere levensduur en een lagere milieu-impact.

MILIEU-IMPACT

Zo heb ik het onvermijdelijke woord laten vallen: milieu-impact. Het materiaal beton heeft op dat vlak de perceptie tegen, niet in het minst omdat we cement als bindmiddel gebruiken en de cementproductie een belangrijke bron van CO2 is. Maar wie ons magazine BETON met enige regelmaat leest, weet dat we deze discussie moeten objectiveren. We horen daarbij niet kubieke meters of tonnen van bepaalde materialen te vergelijken maar wel constructies met een zelfde doel, een zelfde niveau van bescherming en comfort. Vanuit dat standpunt ben ik ervan overtuigd dat prefab beton het meest geschikte bouwmateriaal op aarde is.

Maar ook onze sector moet blijven innoveren om de milieu-impact verder terug te dringen. Binnen ons ledenbestand zijn er op dat vlak inspirerende voorbeelden te vinden.

Ik stel met enig ongenoegen vast dat een wildgroei aan labels en certificaten Jan en alleman in staat moet stellen om de goede prestaties van zijn producten op milieuvlak aan te tonen. Wanneer die systemen door private of publieke bouwheren als noodzakelijke voorwaarde worden gesteld, kan een fabrikant vaak niet anders dan meegaan in dit verhaal. Een behoorlijk duur verhaal, zeker als men meerdere systemen moet implementeren om nog te ‘kunnen’ leveren. Ik ben van mening dat een rationalisatie op dit vlak zich opdringt.

Onze fabrikanten hebben een lange traditie van kwaliteitscontrole en -borging. In die traditie zouden we ook die product- en procesparameters kunnen beheersen die relevant zijn voor het begroten van de milieu-impact van de structuren en infrastructuren die met deze producten worden opgetrokken. 

Heel concreet roep ik de vzw BENOR op om hier het voortouw te nemen om te komen tot een uniek en eenduidig systeem dat de verwachtingen van de Belgische bouwheren inlost en alle andere systemen overbodig maakt.

Aanpasbaarheid en flexibiliteit vormen het thema van het decembernummer van ons magazine BETON. Reeds 50 jaar tracht onze federatie u langs deze weg op een correcte manier te informeren. Dat we vandaag met een oplage van 15.000 exemplaren tot de grotere Europese bouwbladen behoren en deze verjaardag kunnen vieren, hebben we in eerste instantie aan u als lezer te danken. Ik wil in naam van de Raad van Beheer iedereen danken die in de voorbije 50 jaar heeft bijgedragen tot het tot stand komen van dit magazine. Ter gelegenheid van deze verjaardag hebben we het volledige archief gedigitaliseerd zodat u alle nummers nog eens kan raadplegen.