"Hedendaagse gebouwen moeten vanaf het ontwerp dusdanig ontworpen worden dat ze meerdere functies kunnen vervullen, al dan niet gescheiden in de tijd"

Onze structuren en infrastructuur moeten ook voldoende meegaan met de veranderende noden in de tijd

— Stefan Van Buggenhout