Passie voor riolering – V&V Infra op de werf in Koersel-Beringen

Ons waterbeheer en het comfort dat dit ons biedt, is vandaag zo vanzelfsprekend, dat we niet meer stilstaan bij het dat feit er veel – en steeds meer – knowhow aan ten grondslag ligt. De aanleg van een goede riolering is een belangrijke basisvoorwaarde. In deze sector moet men met heel wat regels en factoren rekening houden, veelal omwille van milieuoverwegingen. In het kader van ons dossier waterbeheer bezocht BETON de werf in de Harpstraat in Koersel-Beringen, en vroeg aannemer V&V Infra terloops wat de uitdagingen zijn.

Waar nu een bedrijvige werf ligt, lag tot enkele jaren geleden een bijzonder desolaat terrein, toen het gemeentehuis van Koersel leeg kwam te staan. De Stad Beringen zag potentieel in het gebied en liet een masterplan uitwerken. De Academie voor Muziek, Woord en Dans nam haar intrek in het leegstaande administratieve pand. Een nieuwbouw voorziet in de uitbreiding van een aantal publieke diensten. Tegenover het zogenaamde Academiepark is de eerder aangelegde Harpstraat verder doorgetrokken en wordt nu de riolering aangelegd voor een woonwijk met acht appartementen en zes woningen.

“Het gaat om een gescheiden riolering voor de volledige verkaveling. Voor ons is dit een courante opdracht, maar er steken bij elke werf uitdagingen de kop op”, vertelt Bart Van Genechten. Hij is medezaakvoerder van V&V Infra, en vandaag eerder uitzonderlijk in de werfkeet te vinden. “Dat is altijd met plezier”, grijnst Van Genechten, “ik ben naast zaakvoerder ook bouwkundig ingenieur landmeter, dus als ik nog even ‘buiten’ kan, ben ik erg blij.” Bart Van Genechten neemt samen met Kristof Van Herck de operationele leiding op: “Terwijl ik me meer toeleg op het bedrijfsbureau en de calculatie, neemt Kristof voornamelijk het uitvoerende aspect voor zijn rekening. Maar we willen die rollen ook niet strikt afbakenen en springen in voor elkaar waar nodig. ”Het was Van Herck die V&V Infra negen jaar geleden oprichtte, samen met Vandebos Bouwonderneming uit Alken, een familiebedrijf met meer dan 90 jaar ervaring in de bouw.” V&V staat dus voor Vandebos & Van Herck. Hier worden dynamiek en traditie perfect met elkaar gecombineerd. Het bedrijf groeide snel en intussen werkt V&V Infra met 26 bediendes en een stevige ploeg van onderaannemers.

“Werk genoeg in de wegenbouw,” beaamt Van Genechten het succes. “Negen jaar geleden hadden wij één minigraver en huurden we naargelang onze noden. Sindsdien zijn er verschillende machines bijgekomen. Het gaat goed vooruit en de jonge krachten die we in dienst kunnen nemen geven er een extra schwung aan. Wij willen vooruitkijken en werken daarom graag samen met stagestudenten en eindwerkstudenten die een onderzoek voeren. Zo lieten wij al studenten onderzoek doen naar het rendement van 3D-machinesturing, of het plaatsen van rioleringen met behulp van 3D-systemen. V&V wil klaar zijn voor de volgende golf van digitalisering en wij bereiden ons ook voor op wat de rioleerbeheerders in de toekomst zouden kunnen voorschrijven.”

Precisie

Als troef voor een goede rioleringsaanleg, gelooft V&V Infra in precisie. Van Genechten: “Een goede aanleg van een rioleringsproject begint bij precies meten.” Dat een goede voorbereiding onontbeerlijk is, hangt ongetwijfeld samen met het feit dat de digitalisering ook in de rioleringssector om de hoek komt kijken. Van Genechten: “Klopt, het is een uitdaging, maar het vereenvoudigt ons werk wel enigszins. Zo hebben we vier kranen die met machinesturing zijn uitgerust en we vinden het belangrijk om goed mee te zijn in het 3D-gebeuren. Op basis van de ontwerpplannen stellen wij een 3D-plan op, laten we dit goedkeuren door het bestuur en laden we dit op in de box van de kraan. Op het systeem zie je op het scherm waar onderfundering ligt en wat we kunnen uitgraven. Je ziet op je plan waar je staat, waar je graaft, waar je rooilijn ligt. Je ziet zelfs je boordstenen liggen. Vanuit het computermodel kunnen we de sleuf voor de riolering direct op hoogte trekken.

Als BIM het werken efficiënter maakt, zou het dan ook komaf kunnen maken met het euvel van doorgesneden kabels tijdens wegeniswerken? Van Genechten: “Dat is jammer genoeg een stap te ver. Die kabels staan niet altijd op een plan. En als er al plannen bestaan, komen die vaak niet meer overeen met de realiteit.”

Poreus

Terug naar de verkaveling van de Harpstraat. “Niet de hele riolering is hier van beton”, legt Van Genechten uit, “maar voor de hemelwaterafvoer werd gekozen voor poreuze betonbuizen (van Tubobel nv, nvdr.). Zo kan een combinatie van infiltratie in de grond en lozing bewerkstelligd worden. Achteraan de riolering is ook een wadi voorzien, waar het overtollige water kan verzameld worden.” Dat hier poreuze rioleringsbuizen van 800 mm worden aangelegd, is geen beslissing van V&V Infra zelf. Van Genechten: “Fluvius, de rioolbeheerder, doet eerst een grondonderzoek, en beslist op basis daarvan wat er moet gelegd worden. In Vlaanderen en Wallonië moeten afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd worden bij nieuwbouw of bij een vernieuwde riolering. Regenwater (RWA) mag dan niet in het afvalwaterriool (DWA) terechtkomen. Voor het regenwater zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan dit hergebruikt worden, geïnfiltreerd worden in de grond, tijdelijk worden opgeslagen of geloosd worden via de regenwaterafvoer.”

“Beton is een prettig product om mee te werken,” vervolgt de werfleider. “De grootste aandacht vraagt het juist positioneren van de buis, zodat die goed aansluit op de put waar die heen leidt. Maar onze kraanmachinisten hebben een pak ervaring. Het grote voordeel voor mij is dat beton tegen een stootje kan. Andere materialen worden bij het aanpikken of manipuleren soms snel beschadigd.”

Complexiteit

Dit bezoek maakt eens te meer duidelijk dat rioleringsaanleg en wegeniswerken een steeds complexere aangelegenheid worden. “Er zijn ook steeds meer mensen nodig per project”, legt Van Genechten uit. “Het werk blijft soortgelijk, maar de administratieve opvolging stelt steeds meer eisen. De riolering wordt geplaatst, maar tegelijk ben je ook bezig met de signalisatievergunning en werkvergaderingen, de sloopopvolging en grondverzetregeling, de uitvoering en de werfopvolging. Je dient ook asbuiltgegevens op te maken, zoals de huisaansluitingsfiches. Een boeiende sector hoor!” (KDA) l

Werf/Chantier V&V Infra Koersel-Beringen, 2020

Opdrachtgever: Stad Beringen & FLUVIUS
Ontwerp: Antea Group Belgium nv
Aannemer: V&V Infra bvba
Betonelementen: Tubobel nv