De bomen door het certificatiebos – Deel 9 – CEN

België kent een divers certificatie­landschap. Het is dan ook niet altijd evident om de bomen door het bos te zien. We lichten in elk nummer de activiteiten van één organisatie toe. Geen complexe uitleg maar een praktische en compacte beschrijving. Deel 9: CEN

CEN staat voor het ‘Centre Européen de Normalisation’ en bestaat al sinds 1961. Het CEN brengt de nationale normalisatie-instituten van de 34 Europese landen samen. Voor België is NBN (het Nationaal Bureau voor Normalisatie) lid. De belangrijkste taak van het CEN is de ontwikkeling van nieuwe Europese Normen.

Elke geïnteresseerde partij kan een voorstel voor een nieuwe norm indienen bij het CEN. Van zodra een project voor de ontwikkeling van een EN is aanvaard, zetten de nationale normalisatie-instituten alle nationale activiteiten die verband houden met dit voorstel  op een laag pitje. 
Deze verplichting wordt standstill genoemd en maakt het mogelijk de inspanningen te richten op de ontwikkeling van de EN.

Zodra het ontwerp van een EN is opgesteld, wordt het vrijgegeven voor openbaar commentaar en stemming, een zogenaamde ‘enquête’. Het is in deze fase dat belanghebbenden, zoals fabrikanten, maar ook overheden of consumenten, commentaar kunnen geven op het ontwerp. Deze standpunten worden verzameld door de nationale leden, die vervolgens een nationaal standpunt indienen. Eens de norm wordt gepubliceerd, moet hij de status van nationale norm krijgen in alle nationale normalisatie-instituten, die ook de verplichting hebben om alle nationale normen die daarmee in strijd zijn in te trekken.

Net dit garandeert dat een fabrikant toegang heeft tot de markt van alle aangesloten landen bij de toepassing van Europese normen, ongeacht of de fabrikant op het grondgebied van een lid is gevestigd of niet.

Een specifieke vorm van EN die relevant zijn is de bouwwereld, zijn de Eurocodes. Zij vormen een geheel van Europese normen voor het ontwerp en de dimensionering van gebouwen en kunstwerken, inclusief de funderingen en de weerstand tegen aardbevingen. Ze worden binnen het CEN opgesteld door Technische Commissie 250.

www.cen.eu