“Why aren’t we building everything this way?”

In een tijd waarin de werkelijke milieu-impact van de verschillende bouwmethodes duidelijk wordt, zijn zulke stellingnames op zijn minst ongepast te noemen. Ook hier kunnen we ons de vraag stellen of het een kwestie van onwetendheid is of…

— Stef Maas