“Why aren’t we building everything this way?”

In een tijd waarin de werkelijke milieu-impact van de verschillende bouwmethodes duidelijk wordt, zijn zulke stellingnames op zijn minst ongepast te noemen. Ook hier kunnen we ons de vraag stellen of het een kwestie van onwetendheid is of…

— Stef Maas

“Why aren’t we building everything this way?” Deze vraag stond centraal in een campagne waarmee onze Amerikaanse zusterorganisatie PCI bouwend Amerika informeerde over de voordelen van het bouwen met prefab beton. Het land wordt vaak geconfronteerd met orkanen, branden en overstromingen, al dan niet het gevolg van klimaatverandering.

Elke ramp wijst ons op de robuustheid van realisaties in prefab beton en  het niveau van bescherming – het thema van dit nummer – dat hieruit  voortvloeit. Ondanks alle informatie  en alle voorbeelden worden nog steeds gebouwen opgetrokken die niet het  gewenste niveau van bescherming bieden. Onwetendheid of de macht van sterke lobbyorganisaties?

De Amerikaanse vraag hoort ook in Europa te klinken, niet in het minst bij Europees Commissievoorzitster von der Leyen. Haar state of the union van september, meer bepaald de passage over houtbouw als strategie om het eerste klimaatneutrale continent te worden, deed bij velen de wenkbrauwen fronsen. In een tijd waarin de werkelijke milieu-impact van de verschillende bouwmethodes duidelijk wordt, zijn zulke stellingnames op zijn minst ongepast te noemen. Ook hier kunnen we ons de vraag stellen of het een kwestie van onwetendheid is of… De les die we er uit kunnen trekken is eenvoudig. Het blijft bijzonder belangrijk om iedereen die betrokken is bij het bouwproces te informeren met betrekking tot de eigenschappen en mogelijkheden van prefab beton.

Met deze uitgave van BETON willen we u voor de 250ste keer informeren en inspireren. We kozen in het licht van de sanitaire crisis voor een sobere cover om deze editie te vieren. Net zoals we over enkele dagen de feestdagen op een sobere manier zullen vieren. We wensen u nu al een warm jaareinde en een hoopvol 2021.

Bescherm elkaar, blijf gezond!