Ook wegen kunnen regenwater infiltreren – Nieuw infiltrerend systeem voor verharde wegen

Waterdoorlatende verharding biedt een oplossing om hemelwater lokaal te laten infiltreren (zie ook ‘Goed waterbeheer…’). Maar wegen waar veel of zwaar verkeer passeert of waarop snel gereden wordt, vragen om een klassiek wegdek. Aquafin heeft nu een ontwerp dat voor dit soort wegen een klimaatrobuuste aanleg mogelijk maakt. Een primeur waarbij prefab betonproducten goed van pas komen.

Nieuwe producten
Voor de innovatie werden een aantal nieuwe producten in prefab beton ontwikkeld, waaronder voorfilterende infiltratiekolken en specifiek gedimensioneerde infiltrerende U-goten.

Het systeem werkt eenvoudig. Het hemelwater stroomt van het wegdek af en komt in eerste instantie terecht in een infiltratiekolk. Vervolgens loopt het naar een speciaal gedimensioneerde infiltratie U-goot om dan in de onderfundering terecht te komen. Het water wordt tijdelijk in de onderfundering gebufferd, zodat het traag de ondergrond kan inlopen. Een noodoverlaat naar het afwaartse stelsel voor hemelwater zal enkel nog nodig zijn voor heel brede wegen of wanneer de doorlatendheid van de bodem zeer slecht is. Maar ook dan wordt er veel meer water ter plaatse gehouden en is de afvoer eerder beperkt.

Inspiratie voor de gebruikte producten werd gevonden bij de infiltrerende straatkolk van Lithobeton. Het FEBE-lid ontwikkelde ook deze nieuwe infiltratie U-goot, die zo is ontworpen dat de bovenbouw er net zo uitziet als een standaard greppel, maar naar capaciteit in doorlatendheid en buffering voldoende is om heel het systeem klimaatrobuust te maken. Ook voor de infiltratiekolk geldt een andere, ruimere dimensionering dan gebruikelijk. Bovendien blijft het meeste vuil uit het water in de kolk, waardoor het de bodem niet vervuilt.

Performant
Het nieuwe systeem is performant en kan zo’n 240 liter per seconde per hectare infiltreren. Dat is te vergelijken met een waterdoorlatende verharding. Beide kunnen piekbuien opvangen die één keer om de 20 jaar voorkomen. Het Departement Burgerlijke Bouwkunde van de KU Leuven berekende dat de draagkracht van de weg zelfs in verzadigde toestand – dus als de onderfundering vol water zit – kan verzekerd worden zolang de juiste opbouw wordt gerespecteerd, en dat voor bouwklassen B7 tot en met B10.

De berekeningen gaan ervan uit dat de levensduur van dit innovatieve wegontwerp gelijk is aan die van een klassieke wegopbouw. Het systeem werd getest en goedgekeurd door AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) en AB-Roads. Veldproeven door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) toonden aan dat voor de berekeningen veilige parameters zijn gebruikt. Het nieuwe concept wordt intussen toegepast in Staden (zie interview).

Award
Om het systeem verder te verfijnen, zet Aquafin verschillende projecten op in Turnhout, Wetteren en Staden. Het bedrijf test het nieuwe systeem een jaar lang uit. Via sensoren zal het de infiltratie van het regenwater monitoren. Ook de duurzaamheid en stabiliteit van het wegdek worden opgevolgd. Het proefproject in Staden was meteen goed voor een Aquafin award voor projectteam van het jaar.