“De verleiding is dan ook groot om duurzaamheid te reduceren tot deelaspecten die we beter begrijpen, bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk, of door niet naar het volledige project te kijken…”

Daarbij moet men zich o.a. afvragen hoe (lokale) materialen in het ontwerp geïntegreerd kunnen worden zonder dat het ontwerp zelf de lange levensduur, het hergebruik of de recyclage van die materialen hypothekeert.

— Stef Maas

De Europese Green Deal, de routekaart om de economie van de Europese Unie duurzaam te maken, lijkt op communicatief vlak zijn doel niet te missen. De Europese strategie sijpelt via de nationale en gewestelijke overheden tot bij de intercommunales en gemeenten. Op alle niveaus tracht men het begrip ‘duurzaamheid’ een concrete invulling te geven. De miljarden euro’s die Europa ter beschikking stelt, zijn zonder twijfel stimulerend.

Die invulling lijkt eenvoudig maar is dat allerminst. Alles valt en staat met de definitie van het begrip duurzaamheid. Maakt u zelf eens de oefening binnen uw kennissenkring en u zal tot de conclusie komen dat het een containerbegrip is dat door iedereen op een andere manier wordt ingevuld. De verleiding is dan ook groot om duurzaamheid te reduceren tot deelaspecten die we beter begrijpen, bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk, of door niet naar het volledige project te kijken maar enkel naar de gebruikte materialen. Deze reductie leidt tot een wildgroei aan groene labels waarbij het vaak niet duidelijk is in welke mate ze bijdragen tot een leefbare planeet. Het voorschrijven van een dergelijk label lijkt een concrete invulling van het begrip duurzaamheid te zijn, maar is het zelden.

Om tot duurzame realisaties te komen is in eerste instantie een benadering op projectniveau noodzakelijk, binnen een zo ruim mogelijk kader. Daarbij moet men zich o.a. afvragen hoe (lokale) materialen in het ontwerp geïntegreerd kunnen worden zonder dat het ontwerp zelf de lange levensduur, het hergebruik of de recyclage van die materialen hypothekeert. Een heel andere manier om naar duurzaamheid te kijken, waar niet direct een label op te plakken valt.

Vanuit de prefab betonindustrie zijn we er van overtuigd ook op dat vlak een solide gesprekspartner te zijn. Deze editie van BETON illustreert dat alvast op overtuigende wijze.