“De verleiding is dan ook groot om duurzaamheid te reduceren tot deelaspecten die we beter begrijpen, bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk, of door niet naar het volledige project te kijken…”

Daarbij moet men zich o.a. afvragen hoe (lokale) materialen in het ontwerp geïntegreerd kunnen worden zonder dat het ontwerp zelf de lange levensduur, het hergebruik of de recyclage van die materialen hypothekeert.

— Stef Maas