Wat vast staat, is dat we bij ontwerp en materiaalkeuze meer reserve moeten inbouwen

Een ontwerp in prefab beton geeft de ontwerper de mogelijkheid om die ‘reserve’ te voorzien. Beton rot niet, brandt niet en biedt voldoende weerstand om de nodige bescherming te bieden.

— Stef Maas

Shutterstock

Deze zomer kende ons land een ongeziene watersnood. Landgenoten verloren hun dorp, hun huis, hun herinneringen, hun leven… Onze redactie leeft mee met alle getroffenen.

Tegelijkertijd stonden in Spanje, Italië, Griekenland, Californië… hectaren bos in brand en verteerden de vlammen ontelbare bomen en huizen. Temperaturen klommen tot ongekende hoogte. Wie wil, ziet er de gevolgen van de klimaatverandering in en gebruikt deze gebeurtenissen om het discours rond klimaatmitigatie en/of klimaatadaptatie te voeden.

Wat vast staat, is dat we bij ontwerp en materiaalkeuze meer reserve moeten inbouwen om het hoofd te bieden aan deze onvoorziene omstandigheden, meer robuustheid.

Een ontwerp in prefab beton geeft de ontwerper de mogelijkheid om die ‘reserve’ te voorzien. Beton rot niet, brandt niet en biedt voldoende weerstand om de nodige bescherming te bieden. U bent als trouwe lezer vertrouwd met deze argumenten en de excellente eigenschappen van beton. Toch moet ik mijn woorden wikken. Niet alle materialen die we met ‘beton’ aanduiden vallen onder dezelfde noemer als het cementbeton waarover we in dit magazine berichten. Ze hebben niet alle dezelfde eigenschappen en bieden dus ook niet dezelfde robuustheid. Asfalt- en zwavelbeton maken bijvoorbeeld gebruik van een specifiek bindmiddel waardoor het zich gedraagt als thermoplast en niet aangewend kan worden in een omgeving waarbij er weerstand tegen hoge temperaturen vereist is.

De komende jaren zullen er veel nieuwe bindmiddelen en granulaten hun weg vinden naar onze sector, niet in het minst om de milieu-impact nog verder te verlagen. Zo zullen er steeds nieuwe betonsoorten ontstaan. U mag er als ontwerper op vertrouwen dat onze leden er steeds over waken dat deze materialen betrouwbaar zijn en bijdragen tot een robuust ontwerp.”