Prefab-structuren en architectonisch beton op Concrete Day 2021

Voor de negende keer vulde de vereniging FEBELARCH, ditmaal in samenwerking met de vereniging FEBEFAST, de Workshop architectuur van de Concrete Day in. Naar goede gewoonte gebeurde dat in samenwerking met het NAV, dat instaat voor de kwaliteitsbewaking en de communicatie met de architecten. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, werd de sessie hernomen op twee infoavonden in Hasselt en Nazareth.

Tijdens deze editie van Concrete Day gingen de sprekers in op prefab-structuren en architectonisch beton bij middelhoog- en hoogbouw.

Omdat de demografische ontwikkeling een dringende noodzaak creëert aan meer woon- en werkplekken, ligt er veel druk op de onbebouwde ruimte. Toch moet die ruimte zoveel mogelijk gewaarborgd worden, voor het behoud van een leefbare samenleving. Dichter bij elkaar wonen, en dus in de hoogte bouwen, is een actueel thema.

De focus van de lezingen lag op de toepassing van structuurelementen en van architectonisch beton bij deze middel- en hoogbouw. Onder meer het garanderen van de stabiliteit van de structuur en de esthetische en thermische aspecten van de gevel werden besproken. Ook de water- en winddichtingsaspecten kwamen aan bod. Hoe hoger het gebouw, hoe groter het belang van deze aspecten. Waar veel mensen samenwonen en werken, spelen ook brandveiligheid en akoestiek een niet te onderschatten rol, iets wat zijdelings aan bod kwam tijdens de lezingen.

Naast de theoretische uiteenzetting bracht architecte Judith David van Conix RDBM de toepasselijke case study van het O’Sea project te Oostende.

Wie geïnteresseerd is in deze thematiek, maar de sessies niet kon bijwonen, kan contact opnemen met het secretariaat van FEBE, Jef Marinus – jm@febe.be of +32 476 653 194.